Национална кампания

1. Десислава Светославова Павлова, Сливен, Иванина Радостинова Андонова, Виктория Иванова Дончева, Милена Стефанова Колева, 5777 Фейсбук харесвания.

2. Калоян Боянов Баев, Русе, Десислава Ивайлова Димитрова, Кремена Евгениева Георгиева, Нели Павлинова Игнатова, 3776 Фейсбук харесвания.

3. Теодора Димитрова Господинова, София - град, Иван Петров Андонов, Любослав Генадиев Гергов, Мария Владимирова Стоянова, 734 Фейсбук харесвания.

4. Даниела Костадинова Миланова, Кюстендил, Борислава Николаева Николова, Валентин Валентинов Георгиев, Диана Георгиева Боянска, 711 Фейсбук харесвания.

5. Светлана Тодорова Брънкова, Велико Търново, Виктор Христов Великов, Натали Радослалова Атанасова, Михаела Димитрова Папазова, 545 Фейсбук харесвания.

6. АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА МАЛЕВА, Добрич, Мария-Магдалена Симеонова Русева, Ирина Иванова Димова, Павлина Живкова Иванова, 495 Фейсбук харесвания.

7. Гергана Маргаритова Влахова, Плевен, Георги Еленков Мутев, Кристиян Шибилов Данаилов, Глория Зинкова Михайлова, 370 Фейсбук харесвания.

8. Йорданка Ганчева Ганчева, Пазарджик, Георги Костадинов Лазаров, Зехра Рамаданова Фаикова, Щиляна Красимирова Кирова, 366 Фейсбук харесвания.

9. Христо Димитров Стоянов, Варна, Елена Калинова Христова, Красимира Миленова Великова, Никол Боянова Попхлебарова, 195 Фейсбук харесвания.

10. Светослава Бориславова Димитрова, София - област, Йордан Илиев Георгиев, Теодора Евгениева Тодорова, Димитър Бориславов Димитров, 142 Фейсбук харесвания.Примерна статия

Милен Николаев Василев, Видин, Татяна Методиева Николова, Цветко Александров Цветков, Павел Тодоров Тодоров, 512 Фейсбук харесвания.

Десетте показани екипа от различни области събраха най-голяма подкрепа за свършената от тях работа и получиха новогодишен подарък по проекта. Това беше възможността да разработят план за инициатива на регионално ниво през месец април 2014 година, на която да поканят за участие представители на властта на регионално ниво. От нас те получиха пакети с информационни и комуникационни материали на стойност до 600 лева по техен избор от предварителен списък (тениски, шапки, информационни диплянки, химикалки, значки, флашки, фризбита, термуси, чаши, ключодържатели, гривни, органайзери и др.), които им подпомогнаха в привличането на местната общност в организирането и осъществяването на кампания на ниво област/регион. Освен материалите от нас те получахатехническа и материална подкрепа под формата на специалисти и симулатори в областта на пътната безопасност.

След провеждане на мероприятието, участващите екипи автоматично получиха покана за участие в първата „Младежката среща на върха по въпросите на пътната безопасност“ на национално ниво в България. С това си участие те достигнаха до края на проект „Застъпници за пътна безопасност“ и се определиха като най-добрите такива. Следващите награди те ще си ги определят сами, като целта им е да се изгради по собствен избор допълнителен материален капацитет на ниво организация/институция/училище. Въз основа на събраната подкрепа за свършената работа визуализирана от броя точки за статията на екипите на страницата на проекта в реално време в последния ден на „Младежката среща на върха по въпросите на пътната безопасност“ в рамките на семинар, част от турнето на Европейската харта за пътна безопасност, пред всички определихме кой екип колко ваучери ще вземе със себе си.

  • 1 награда – ваучери на стойност 3 000 лева
  • 2 награда – ваучери на стойност 1 500 лева
  • 3 награда – ваучери на стойност 750 лева
  • 4 награда – ваучери на стойност 500 лева
  • 5 награда – ваучери на стойност 250 лева

За повече информация, моля, вижте Наръчник за участници!