За нас

Сдружение “Отворена младеж” е организация с нестопанска цел, създадена и ръководена изцяло от млади хора. Целевата група на организацията е българската младеж. Основната и цел е да подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора, да противодейства на негативните социални явления в съвременното общество, да съдейства за разпространението и използването на добрия опит в областта на образователното, професионалното и културното развитие на младежта. Средствата, с които организацията постига своите цели, са организиране и финансиране на различни младежки прояви, като обучения, семинари, кръгли маси, състезания, фестивали, участие в местни, национални и международни инициативи, програми и проекти, и др.

“Отворена младеж” има опит в организирането и участието в международни младежки проекти от 2001 година. Голяма част от реализираните от нас проекти са публикувани на интернет страницата ни на адрес http://www.open-youth.org.

Сдружението работи в областта на пътната безопасност от 2007 година, след официалното си присъединяване към Европейската харта за пътна безопасност. Наша гордост са проектите: „Младежта и пътната безопасност”, „Шофирай отговорно”, „Десет Д през нощта”, HEROES, „Европейска нощ без инцидент”, „300” и др. Информация за проектите ни за пътна безопасност може да бъде намерена на адрес http://roadsafety.open-youth.org.

Дейността ни в областта на превенцията на рисковете на пътя е причината „Отворена младеж“ за втора поредна година да спечели Годишната награда за пътна безопасност.

Настоящият проект се базира на работата ни през последните три години и събрания опит от три наши предишни инициативи, финансирани в рамките на дейност 1.3 на програма „Младежта в действие“ в България:

  1. Проект "300" в рамките на който проведохме изключително успешна и атрактивна интернет кампания. Последната достигна до 55 452 интернет потребители, мотивира 805 да застанат зад инициативата и събра 405 репортажа за пътни нарушения.
  2. Проект „Пътна безопасност в действие”, в рамките на който успяхме за три месеца да изградим, тестваме и проведем мултидисциплинарна кампания за пътна безопасност, съчетана с въпроси за злоупотребата с алкохол и екология. С помощта на партньорите ни от Белгия и България ние обучихме 61 млади български доброволци в умението да организират интересни кампании за местната си общност. В рамките на проекта включихме най-модерни информационни и комуникационни технологии, които насърчиха 422 граждани да отправят своите препоръки към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения Ивайло Московски. Допълнително над 12 000 граждани бяха повлияни от дейностите по проекта чрез директно включване и информационни материали.
  3. Проект "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход", който представи темата за „европейското гражданство“ пред младите българи под интересна и достъпна за масовия младеж форма, а именно интернет базирано съревнование с множество препратки в реалния живот. Самият проект обхвана цяла България за 158 дни. Целта ни беше младите хора да разберат концепцията и практиките на представителната демокрация и активното гражданство чрез лично участие. В основата на постигането й бяха и серия от интерактивни въпросници на тема "европейски граждански права". За привличане на максимален брой участници осъществихме мащабна информационна кампания във Фейсбук, която според данни на самата социална мрежа е достигнала до 1 196 848 потребители. Като резултат постигнахме: 60 участника в обучения на възраст от 18 до 30 години; 4 759 човека, регистрирани в страницата във Фейсбук и 502 регистрирани участника на страницата на проекта; 30 376 човека, информирани за проекта (уникални посетители). Обученията бяха четири, с различна европейска тематика и се проведоха съвместно с партньорите ни от Белгия и Унгария. В рамките на всяко едно от четирите обучения, ние събирахме мнения и препоръки от участниците за това какво може да бъде направено от и за младите хора в България в посока на подобряване на положението в страната. На тяхна основа в рамките на последното обучения изработихме младежка декларация, която беше приета от участниците и разпространена до медии на национално и местно ниво, както и до подбрани политици на национално ниво, които ръководят институции, имащи отношение към предложенията в декларацията.