Статия за дейността на екипа на Светослава Бориславова Димитрова


Ръководител:Светослава Бориславова Димитрова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Димитър Бориславов Димитров

Йордан Илиев Георгиев

Теодора Евгениева Тодорова

За нас:"Борбата е безмилостно жестока..." Н. Вапцаров
Област:София - област
Населено място:село Алдомировци
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
21.09.2013 г.
Час
10:15 ч.
Място
ул. Алдомировска, село Алдомировци
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липса на пешеходни пътеки. Ограничена видимост от дървета.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На двата моста, на спирката на автобусите.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

83
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:13
Неправилно изпреварване:1
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:1
Неспазване на дистанция:19
Обидно и агресивно поведение на водача:1
Пренебрегване на знак „СТОП”:4
Неправилно спиране:9
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:2
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:7
Шофиране без предпазни колани:28

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:15
Наблюдения и изводи:
Повечето шофьори се движат без предпазни колани. Голям брой от тях не съобразяват скоростта си, особено като се има предвид, че това е населено място, в което децата непрекъснато карат велосипеди. Те от своя страна са без каски, светлоотразители или каквито и да било индикации. Пешеходците пресичат навсякъде, поради липсата на каквато и да било пешеходна пътека в наблюдавания район; ако въобще е имало пешеходна пътека, то тя отдавна се е заличила и не е подновявана. Липсата на тротоари принуждава пешеходците да използват платното за движение.
Предложения за подобряване на обстановката:
Изграждане на пещеходна пътека; тротоари за пешеходците, за да не се движат те на улицата; окастряне на някои дървета за по-добра видимост.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма.
… както и следните медии:
Няма.
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
21.12.2013 г.
Час
12:00 ч.
Място
ОУ "Иван Вазов", ул. Иван Вазов 9, село Алдомировци
На нашето представяне присъстваха 28 участници от които 21 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Представител на Кметството на село Алдомировци
… както и следните медии:
Няма
От срещата излизаме с посланието:
Със забавление към по-добра пътна безопасност!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
06.04.2014 г.
Час
13:30 ч.
Място
Народно читалище "Светлина" 1919, село Алдомировци
Целта ни е:Безопасност на пътищата за всички! Да се намали употребата на алкохол и високите скорости сред шофьорите!
За постигането й ще:
Изпробване на симулатори и алкоочила; презентация, посветена на безопасността и игри
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 18 участници от които 15 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Представител на Община "Сливница"
… както и следните медии:
Kmeta.bg - порталът на българските общини
Вижте видеото: