Статия за дейността на екипа на Десислава Светославова Павлова


Ръководител:Десислава Светославова Павлова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Виктория Иванова Дончева

Иванина Радостинова Андонова

Милена Стефанова Колева

За нас:Млади ентусиасти, събрани от идеята за активна гражданска позиция и принос за безопасното придвижвижване по улиците на града. Желанието ни е да насочим вниманието към отговорно шофиране, спазване правилата за движение от всички участници, и да допринесем за намаляване напрежението по пътищата.
Област:Сливен
Населено място:Сливен
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
20.10.2013 г.
Час
12:00 ч.
Място
Т-образно кръстовище, образувано от бул. "Панайот Хитов" и ул. "Добри Димитров" от двете страни на мостчето и ул. "Георги С. Раковски". Т-образното кръстовище е при мостта в кв. "Ново село", град Сливен., Сливен
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Много особености в дизайна на Т-образното кръстовище не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците.
Липсва пътна маркировка от моста, при ул. Добри Димитров" до знак "СТОП", при излизането на бул. "Панайот Хитов", която маркировка ще допринесе за избягване на нарушения при престрояването на превозните средства и предотвратяване на инциденти. В началото на моста липсва знак "Пропусни насрещно вдижещете се пътно-превозни средства", поставянето на който значително ще облекчи потока от идващи автомобили. Липсват три пешеходни пътеки: две пътеки на ул. "Дорби Димитров", от двете страни на моста и една пътека преди моста, при свързването на бул. "Панайот Хитов" и ул. "Добри Димитров". Липсва знак „Пешеходна пътека” в участъка по цялото Т-образно кръстовище. Липсват подстъпи за придвижване от и към тротоарите на хора с увреждания, поради което в момента те се придвижват по пътното платно.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци това са: на двата моста при пресичане от пешеходци от ул. "Добри Димитров" /от двете страни на малкия мост, където липсват две пешеходни пътеки/ и при пресичане на бул. "Панайот Хитов", при сливането му с ул. "Добри Димитров" /големия мост, където липсва една пешеходна пътека/. Преди малкия мост има знак "Път с предимство", но пояснението към него, че важи за "Право и надясно" е паднало, което може да е предпоставка за чести нарушения и ПТП. Липсата на знак "Пешеходна пътека" на всички места от участъка, където има или липсва така е сериозен фактор за възникване на проблем при отнемане предимството на пешеходците на това ключово кръстовище.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

400
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:10
Неправилно изпреварване:2
Движение в забранена зона или посока:3
Престрояване без използване на мигачи:29
Неспазване на дистанция:24
Пренебрегване на знак „СТОП”:55
Отнемане на предимство:5
Неправилно спиране:55
Неправилно паркиране:2
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:44
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:25
Шофиране без предпазни колани:68

Общо наблюдавани пешеходци:

21
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Голяма част от водачите на превозните средства се движат без предпазни колани, а техните спътници изобщо не ползват такива. Почти всеки десети шофьор или пешеходец използва мобилен телефон по време на предвижване през Т-образното кръстовище, което освен, че е сложно устроено е и недостатъчно обезопасено от към пътни знаци и маркировка. Немалко са случаите, в които водачите видимо не съобразяват скоростта на движение, особено в участъка, в който липсва пътна маркировка. През кръстовището преминаха велосипедисти, които също неправилно се включиха и се престроиха в движението, липсваха им каски и светлоотразители. Пешеходци от всички възрасти пресичат неправилно, най-вече в участъците, в които липсват пешеходни пътеки. Не на последно място в движението по кръстовището се включи автомобил, превозващ две деца на предната и задната седалка, на видима възраст около 5 години - децата не ползваха обезопасителни детски столчета. В широката част на кръстовището бе забелязано тройно изпреварване и предприемане на обратен завой, което видимо е неправилно и затрудни движението. Особено показателни и голям брой случаи бяха констатирани с нарушения на превозни средства при престрояване, неправилно ползване на светлини и предпазни колани, отнемане на предимството и на водачи и на пешеходци, неизчакване на хора с увреждания, които се движат по платното /понеже нямат изградени подстъпи за качване на тротоарите/.
Предложения за подобряване на обстановката:
Нашите предложение за подобряване на обстановката в района на Т-образното кръстовища са няколко. Липсващата маркировка от малкия мост до знак "СТОП" при големия мост да бъде поставена. Да бъдат маркирани пешеходни пътеки две след малкия мост на ул. "Добри Димитров" и една преди знак "СТОП" на бул. "Панайот Хитов". Да се поставят на определените за това места знак "Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства", знак "Пешеходна пътека". Предлагаме изграждането на подстъпи за придвижване на хора с увреждания от и към тротоарите, в района на кръстовището.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
На одита присъстваха представители на областна и общинска администрация. Преди одита бяха проведени разговори с експерти по въпросите на пътната безопасност от Сектор "Пътна полиция" и от Община Сливен.
… както и следните медии:
На извършването на одита не присъстваха медии.
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
18.11.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
Областна администрация Сливен, Сливен
На нашето представяне присъстваха 12 участници от които 10 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
На срещата присъстваха заместник областния управител на Област Сливен, главен експерт "Специализирана администрация", трите екипа "Застъпници за пътна безопасност" от Област Сливен.
… както и следните медии:
Не присъстваха представители на медиите. След срещата събитието ще бъде отразено на сайта на Областна администрация Сливен: http://www.sliven.government.bg/ и Сливен Нет http://www.sliven.net/. Нашите инициативи отразиха също: Агенция Сливен http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=124601, БЧК Сливен http://redcross-sliven.com/, Сливен инфо http://www.sliveninfo.com/all-news/item/24869-застъпници-за-пътна-безопасност-потърсиха-подкрепа, Сливен прес http://www.slivenpress.bg/novini-sliven/8386-%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%9F%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98-%D0%97%D0%90-%D0%9F%D0%AA%D0%A2%D0%9D%D0%90-%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2-%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%AA%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%90-%D0%9E%D0%A2-%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B, Дарик http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1176072. Участие на екипа в предаване "Акценти", излъчено по Канал 6, Сливен, на 02.12.2013 г. Излъчване на репортаж в централната емисия новини в Канал 6, на 03.12.2013 г.
От срещата излизаме с посланието:
Пътят – място за общуване между хората!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
02.04.2014 г.
Час
11:00 ч.
Място
Място за провеждане на съвместна среща - сградата на Община Сливен. Място за провеждане на акцията - площад "НТС", град Сливен., Сливен
Целта ни е:Кампанията ни цели да популяризира дейностите на екипа до момента, да разпространим рекламни материали сред всички участници и техни близки, приятели, за да научат повече хора за проекта. Целим да отправим своето послание към всички участници в движението
За постигането й ще:
11.00 часа – среща на екипа по проекта и представители на сдружението с ръководството на Община Сливен.
15.00-16.00 часа – провеждане на съвместна акция на площад „НТС” със симулатори.
На срещата с ръководството на Община Сливен ще бъдат поканени:
1. Екипите „Застъпници за пътна безопасност” от Област Сливен.
2. Представители от Областен съвет на детето.
3. Представители от Български младежки червен кръст Сливен.

За провеждане на акцията на площад „НТС” ще бъдат поканени:
1. ЦДГ „Божур” Сливен.
2. ЦДГ „Мак”
3. СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово.
Сдружение „Отворена младеж”, София ще подпомогне инициативата със симулатори:
- Симулатор за шофиране в рискови ситуации;
- Симулатор „Електронна везна”;
- Алкоочила.
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 60 участници от които 50 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
инж. Иван Манчев – заместник-кмет
инж. Иван Петров – заместник-кмет
инж. Дорина Митева – началник отдел „Програми проекти и икономическо развитие”
инж. Милко Харалампиев – дирекция „Общинска инфраструктура”
инж. Андон Дюлгеров – „ОДТКЗП”
инж. Велико Балабанов – дирекция „Общинска инфраструктура”
инж. Стефан Качаров – дирекция „Общинска инфраструктура”
г-н Дилян Стойков – началник отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт”
г-жа Ваня Шишкова – началник отдел „Образование, култура и вероизповедания”
инж. Камелия Симеонова - началник отдел „Общинска собственост”
г-жа Здравка Катилеева - главен експерт „Социални дейности”
… както и следните медии:
Пресцентър на Община Сливен,
Телевизия "Канал 6" Сливен,
Радио Сливен Нет,
Сливен Нюз,

Радио "Фокус" Сливен,
Вижте видеото: