Статия за дейността на екипа на Христо Димитров Стоянов


Ръководител:Христо Димитров Стоянов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Елена Калинова Христова

Красимира Миленова Великова

Никол Боянова Попхлебарова

За нас:Екип от мади хора с активна позиция и амбиция за принос в обезопасяването на всички участници в движението на пътя. А движението е свобода.
Област:Варна
Населено място:Варна
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
10.10.2013 г.
Час
15:00 ч.
Място
улица „ Петко Стайнов” в град Варна, Варна
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Това е мястото в нашия град с най- голяма концентрация на хора с увреждания. Липсва обезопасяване на пресичащите незрящи хора. Неправилно паркирани коли ограничават видимостта за водачите на двете кръстовища, в двата края на улицата.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
1. Парапета, които е поставен по протежение на цялата улица, с цел да разделя пешеходния и автомобилния поток на места е деформиран или липсва; \\r\\n2. Най-опасното място е пред медицински център „ Тонус” – автомобилите паркират върху маршрута на хората с уреждания и липсва голяма част от парапета;
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

46
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:13
Неправилно изпреварване:5
Движение в забранена зона или посока:23
Престрояване без използване на мигачи:19
Неспазване на дистанция:7
Обидно и агресивно поведение на водача:6
Пренебрегване на знак „СТОП”:18
Отнемане на предимство:11
Неправилно спиране:32
Неправилно паркиране:25
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:8
Движение с видима неизправност на превозното средство:12
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):4
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:12
Шофиране без предпазни колани:14

Общо наблюдавани пешеходци:

29
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:20
Наблюдения и изводи:
Във връзка с 15 октомври - международеният ден на белия бастун, проведохме одит на улица „ Петко Стайнов” в град Варна. Това е мястото в нашия град с най- голяма концентрация на хора с увреждания. Съпровождаше ни жена от Съюза на слепите и ни разясняваше специалните потребности на хората от района при придвижането им като пешеходци. Тази специфика е заплаха за тяхната пътна безопасност. Има много регистрирани случаи на незрящи хора, станали жертва на необезпасеното трасе в района на пешеходния маршрут. Потенциалната опасност се крие както в липсата на толерантност от страна на водачите на моторни превозни средства така и неравностите по тротоара .
Предложения за подобряване на обстановката:
1. Трябва да се изградят релефни пешеходни пътеки към входа на жилищния комплекс на слепите, на портала на „ Успех”, на входа на ТПК „ Родина”, на входа на СУПЦ. Те трябва да бъдат осветени и обозначени с необходимите пътни знаци.
2. На паркинга на СУПЦ върху пътеката, която ползват хората с увреждания са поставени кофите за боклук. На отсрещната страна на улицата има празно място и те могат да бъдат преместени там. 3. По целия тротоар има монтирана тръба, която се използва от незрящите при придвижването. На места тя липсва и трябва да бъде ремонтирана.
4. На кръстовището на улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тодор Пенев” няма пешеходна пътека, знак Е17 „ Начало на пешеходен маршрут” е обърнат и не се вижда от водачите. Липсва част от парапета и трябва да бъде изграден тротоар с парапет по улица „ Тодор Пенев” до магазните, които посещават хората с урвеждания.
5. На кръстовището на улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тролейна” е изтрита маркировката на пешеходната пътека, липсва и част от „ легналия полицай”. На това място трябва да се монтира пешеходен светофар със звукова сигнализация.
6. По дължината на целия маршрут на хората с увреждания от улица „ Тодор Пенев”, улица „ Петко Стайнов” и улица „ Тролейна” трябва да има непрекъсната маркировка.
7. На кръстовището на булевард „ Хр. Смирненски” и улица „ Тролейна” трябва да се монтира пешеходен светофар със звукова сигнализация.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Христина Манева- обучител за самостоятелно придвижване на незрящи и гл. експерт рехабилитация Община Варна
… както и следните медии:
-
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
10.10.2013 г.
Час
17:00 ч.
Място
В офиса на БАЗК - Варна, Варна
На нашето представяне присъстваха 25 участници от които 3 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Цончо Ганев - зам. кмет район Младост, Община Варна
Таня Василева - началник отдел, Дирекция "Социални дейности и здравно развитие", Община Варна
инж. Йорданка Колева - Общинска комисия по безопасност на движнието Варна
Веселина Стоилова - Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора", Община Варна>
Христина Манева - Гл. експерт "Рехабилитация", Община Варна
… както и следните медии:
Ирина Карпузанова ТВ "СКАТ"
От срещата излизаме с посланието:
Толерантност към всички участници в движението !
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
24.04.2014 г.
Час
00:00 ч.
Място
, Варна
Целта ни е:
За постигането й ще:
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 75 участници от които 65 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
БНР
Вижте видеото: