Статия за дейността на екипа на Калоян Боянов Баев


Ръководител:Калоян Боянов Баев
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Десислава Ивайлова Димитрова

Кремена Евгениева Георгиева

Нели Павлинова Игнатова

За нас:ПГСАГ"Пеньо Пенев"-град Русе
Област:Русе
Населено място:Русе
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
04.10.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
Района около ПГСАГ"Пеньо Пенев", Русе
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсват рампи за инвалидни колички, изтрита маркировка, неработещи светофари.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Пешеходните пътеки на кръговото бул. "Липник" и бул. "Цар Освободител"; Липса на легнали полицай до пешеходни пътеки на ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе, ПК 7000, ул. Борисова, 22
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Да
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

200
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:25
Неправилно изпреварване:13
Престрояване без използване на мигачи:37
Неспазване на дистанция:20
Неправилно паркиране:3
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:45

Общо наблюдавани пешеходци:

70
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Основните нарушения ,които забеляза нашият екип са: шофиране без фарове; неспиране и неосигуряване на предимство на пресичащите пешеходните пътеки; шофиране с висока скорост; неправилно паркиране; шофиране при много усилена музика; разговаряне по телефона от водачи на автомобили;
Предложения за подобряване на обстановката:
По-чести проверки по пътищата от контролните органи; камери по рисковите места; патрулиращи полицаи; създаване на повече пешеходни пътеки, за да не се налага пешеходците да преминават през места непредназначени за пресичане, защото това увеличава шанса за пътни инциденти; създаване на места за пресичане на инвалиди;
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма.
… както и следните медии:
Няма.
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
06.11.2013 г.
Час
15:00 ч.
Място
ПГСАГ"П.Пенев", Русе
На нашето представяне присъстваха 30 участници от които 23 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Проведена среща за пътна безопасност на 15 ноември от 12.00ч. в с. Ряхово с 5,6,7,и 8 класове.Присъствали:Ръководство и учители при ОУ"СВ.св.Кирил и методий"-с.Ряхово(Русе);РЗИ-Русе;КАТ-Русе,Община Русе
… както и следните медии:
БНТ 2;Дарик Радио-Русе;Ruseinfo.net След нашата среща резултатите ни уважиха-http://www.ruseinfo.net/news_119898.html , както и БНТ-2 с репортаж от 6 ноември.
От срещата излизаме с посланието:
"Животът е безценен"
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
22.04.2014 г.
Час
14:30 ч.
Място
22 април 2014г. ПГСАГ "П.Пенев", Русе
Целта ни е:
За постигането й ще:
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 15 участници от които 20 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
РЗИ-Русе, Обл. дирекция на полицията гр. Русе, Община Русе
… както и следните медии:
TVN Bulgaria·, Русе-инфо
Вижте видеото: