Статия за дейността на екипа на Йорданка Ганчева Ганчева


Ръководител:Йорданка Ганчева Ганчева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Георги Костадинов Лазаров

Зехра Рамаданова Фаикова

Щиляна Красимирова Кирова

За нас:Екипът се състои от четирима души от ОУ\\\"Св.Патриарх Евтимий\\\" гр.Пещера. Ръководител на екипа е Йорданка Ганчева- ст.учител по ХООС и трима ученици от VІІ клас.
Област:Пазарджик
Населено място:Пещера
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
24.10.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
кръстовището на улиците "Михаил Такев" и "Владимир Рилски", Пещера
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Кръстовището се намира на главната транспортна улица в града, пресича се от второстепенна улица, в края на която се намира нашето училище. Няма пешеходни пътеки, което затруднява преминаването на пешеходците. Няма добра видимост за водачите и пешеходците, кръстовището е разположено не под прав ъгъл, което е предпоставка за ПТП.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Някои водачи се движат по главната улица със скорост по-висока от допустимата.При излизане от кръстовището, водачите не осигуряват предимство за пешеходците, защото няма пешеходни пътеки. Пешеходците пресичат произволно, не използват тротоара по предназначение и се създават предпоставки за ПТП.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

35
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:5
Неправилно изпреварване:3
Престрояване без използване на мигачи:7
Неспазване на дистанция:16
Отнемане на предимство:4
Неправилно спиране:11
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:4
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:1
Шофиране без предпазни колани:6

Общо наблюдавани пешеходци:

23
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:23
Наблюдения и изводи:
Наблюдава се неспазване на правилата за безопасно движение по пътищата, както от страна на водачите, така и от страна на пешеходците. Липсата на пешеходни пътеки и добра видимост на това кръстовище затруднява преминаването на пешеходците , което прави проблемно проблемното придвижването както на пешеходците, така и на автомобилите.
Предложения за подобряване на обстановката:
Направата на пешеходни пътеки на това кръстовище ще улесни и обезопаси преминаването на пешеходците и ще задължи водачите да им осигуряват предимство. Възпитаването на култура на поведение при движение по пътищата у водачите и у пешеходците ще намали предпоставките за възникване на ПТП.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
29.10.2013 г.
Час
16:00 ч.
Място
ОУ"Св.Патриарх Евтимий", Пещера
На нашето представяне присъстваха 43 участници от които 40 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Даниел Костадинов - представител на КАТ Пещера
Георги Даракчиев - представител на КАТ Пещера
Елена Ацинова - директор на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера
… както и следните медии:
Няма
От срещата излизаме с посланието:
Спазвайте правилата на път, опазете здравето и живота!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
04.04.2014 г.
Час
11:00 ч.
Място
ул.Михаил Такев, пред комплекс „HEAT“ в гр.Пещера, Пещера
Целта ни е:
За постигането й ще:
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 53 участници от които 40 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Анастасия Младенова - председател на Общински съвет Пещера
Елена Ацинова - директор на ОУ"Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера
полицай Даниел Костадинов - РУП гр.Пещера
полицай Александър Трендафилов - РУП гр.Пещера
… както и следните медии:
вестник "Марица"
информационен сайт на гр.Пещера
Вижте видеото: