Партньори

Фондация Танджи Моро дю Мелен Отговорни млади шофьори – Секура Форум (Белгия)

Социалната цел на "Отговорни млади шофьори" е да популяризира безопасността по пътищата в съзнанието на младите шофьори чрез организиране на кампании (в училища, нощни клубове, ...) целогодишно от млади пълнолетни доброволци.

"Отговорни млади шофьори" се опитва да достигне до максимално широка аудитория и допринася към изграждането на социален модел, основан на отговорността в която младите шофьори могат да се припознаят.

Някои от дейностите:

  • "Европейска нощ без инцидент" - кампания, провеждана всяка година през Октомври във всички държави-членки на ЕС.
  • Помощ за младите шофьори – през Новогодишната нощ доброволци предлагат на шофьори, употребили алкохол, да ги закарат безопасно до домовете им. Тази акция е символична и иска да постави безопасно начало на новата година.
  • Дни на пътната безопасност: доброволци организират дейности през целия ден (алкокол, алковизия и др.)
  • Училищен модул: доброволци отиват в училища, за да обучат и осведомят младите хора за отговорното шофиране. Използва се интерактивна презентация, която позволява на младежите по добре да разберат различните аспекти на пътната безопасност.

ТОП-25 (Белгия)

Целта на Топ-25 е да помогне за развитието на национални и местни доброволчески организации, работещи по въпросите на безопасността по пътищата, за младите шофьори в Европа. Идеята е да им се предоставят най-високо качество инструменти за превенция на рисковете по пътищата, които те не биха били в състояние да си купят или за които покупката няма да бъде рентабилна. ТОП-25 се управлява от служители и млади доброволци.

В рамките на съфинансирания от ЕС проект "Европейска нощ без инцидент" (03/2007 - 10/2010), ТОП-25 закупи симулатор за шофиране, алкокарт (за превенция на шофиране в нетрезво състояние) и алкоочила. Дейността на организацията е много мащабна. Например само за периода 2008-2009 г. "Топ-25" посети повече от 10 страни-членки на Европейския съюз, където бяха организирани 71 местни прояви с общо 7 151 участници. ТОП-25 разви общоевропейска мрежа от активни младежки организации за разпространение на резултатите от проекта целогодишно, както и чрез специално участие в Европейския младежки форум за пътна безопасност към Европейската комисия.

Читалище "Цвят" (България)

Основните цели на организацията са:

  • развитие и обогатяване на културния живот в град Видин;
  • поддържане и развитие на народните обичаи и традиции;
  • създаване на условия за развитие и изява на способностите на младото поколение;
  • възпитание в дух на родолюбие, демократизъм и общочовешка нравственост.

Читалището разполага със следните ресурси: заети на постоянен трудов договор - 8, на хонорар - 14, самодейци към читалището - 227, доброволци - 22.

Екипът има опит в организирането на обучения, предоставяне на информация, тестване и въвеждане на нови форми на дейност, адаптиращи читалището към променящите се условия. Това е спомогнало за придобиването на опит в работата с различни целеви групи. С реализираните множество проекти, читалището е придобило опит в разработването и управлението на проекти и набавяне на финансови ресурси за дейностите, които осъществява. Читалище "Цвят" има множество реализирани инициативи, насочени към младите хора, което е основна част от дейността. През последните години освен традиционните форми на работа с деца и млади хора (танцови ансамбли, школи, отбелязване на значими дати и др.) сме работили и по следните три проекта с младежи за целева група: "Лятно културно училище" по програма ФАР трансгранично сътрудничество с регионална библиотека "Александру и Аристия Аман", гр. Крайова, Румъния; дискусионен клуб "Свободно кафене" и "Рисувана видинска керамика".