Статия за дейността на екипа на Гергана Маргаритова Влахова


Ръководител:Гергана Маргаритова Влахова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Георги Еленков Мутев

Глория Зинкова Михайлова

Кристиян Шибилов Данаилов

За нас:Екипът се състои от трима ентусиазирани ученика и един ръководител от ОУ,,Антон Страшимиров" с. Бохот, обл. Плевен. Млади, ентусиазирани ученици, които имат амбиции и стремеж да се подобри безопасността по пътя. Ние всички мечтаем да жиевеем там, където няма опасност за живота ни, излизайки на пътя като пешеходци или шофьори. Мечтаем, отивайки до училище, до работа или просто на разходка, ние да се придвижваме безопасно по българските пътища. Ще се стремим да покажем нашите знания на по- малките ученици, да подобрим знанията на нашите връстници и да усъвършенстваме нашите!\r\nИзпращаме послание към всички хора - Бъди внимателен, спаси живот!
Област:Плевен
Населено място:с.Бохот
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
28.10.2013 г.
Час
11:30 ч.
Място
Основно училище "Антон Страшимиров" с. Бохот, обл. Плевен, Плевен
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Не са съобразени с това, че на кръстовището няма пешеходна пътека, легнал полицай или светофар, които да подсигурят безопасността на учениците от училище.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Нерегулирани кръстовища.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

5
Констатирани нарушения:

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Опасното кръстовище, което наблюдавахме не е прекалено натоварено с движение, но точно до него се намира училището, в което учам ние и нашите приятели. На това кръстовище липсва изкуствена неравност, пешеходна пътека, светофар. Има амо един предупредителен знак - Внимание, деца!, но този знак не се вижда ясно, защото е огънат и неправилно разположен.
Предложения за подобряване на обстановката:
Всички тези мерки за сигурност, които могат да се направят около едно училище според нас са : изкуствена неравност, пешеходна пътека или поставянето на светофар, който да регулира движението.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
не
… както и следните медии:
не
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
20.11.2013 г.
Час
11:30 ч.
Място
ОУ ,,Антон Страшимиров" с. Бохот, Плевен
На нашето представяне присъстваха 30 участници от които 25 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
г-н Маринов, представител от Пътна полиция град Плевен
… както и следните медии:
ОУ "Антон Страшимиров"
От срещата излизаме с посланието:
Запази живота си и този на другите
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
14.04.2014 г.
Час
13:00 ч.
Място
Площадът пред Кметство с.Бохот, общ.Плевен, с.Бохот
Целта ни е:Формиране на познания и култура на поведение на младите хора, като участници в движението по пътищата.
За постигането й ще:
1.Състезание между представителни отбори на училището домакин и гостуващите училища по БДП;
2.Викторина;
3.Демонстрация с алкоочила;
4.Демонстрация със симулатори за измерване на време на реакция при рискови ситуации на пътя;
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 200 участници от които 150 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
1.Йордан Дундаков - Началник сектор "Пътна полиция" Област Плевен;
2.Цветан Кънев - Кмет на с.Бохот;
3.Христо Иванов - Първо РПУ Плевен;
… както и следните медии:
1.Телевизия Зетра;
2.Вестник Зетра;
3.Вестник Посоки;
Вижте видеото: