За проекта

Здравейте, Застъпници за пътна безопасност!

Самият факт, че сте на страницата на проекта, показва, че имате интерес в областта на пътната безопасност и че искате да научиш повече. На правилното място сте. Всяка година стотици хора губят живота си по българските пътища. За 2012 година точната цифра е 601. Самата тя е трудно разбираема, когато човек се замисли за ужасната трагедия, през която минават семейства, приятели и цялото общество при всяка една жертва. Едно е ясно! Трябва да се направи нещо! За щастие произшествията на пътя са предотвратими и всеки един от нас може да допринесе за положителна промяна в статистиката. Проект „Застъпници за пътна безопасност“ ще ти помогне да станеш застъпник за пътна безопасност, докато работиш за спасяване на животи и предотвратяване на наранявания.

Отношението на отделния гражданин и произтичащото от това отношение на политиците и администрацията на местно, регионално и национално ниво към проблема с безопасността по българските пътища и съпровождащите го социални и здравословни проблеми, създава ситуация по българските пътища (и не само), която се определя от силно изразена завишена самооценка и занижена оценка на „останалите“ участници в движението. Проблемът с реалистичната самооценка не засяга единствено поведението на пътя, но по-отношение на последното със сигурност може да се твърди, че последиците могат да бъдат фатални.

Проект „Застъпници за пътна безопасност“ е създаден, за да ангажира вас, младите хора, в повишаване на безопасността по пътищата там, където живеете, учите, работите или се забавлявате в свободното си време. Той е разработен върху концепция, която се прилага систематично в цял свят, за откриване на проблемни елементи в цялостната пътна обстановка чрез мултидисциплинарен подход и за предлагане на решения за решаване на проблемите. Тази концепция се нарича „одит за пътна безопасност“. Определението за нея е: Процедура за независима оценка на потенциала за пътно-транспортни произшествия и вероятните последици за безопасността на конкретен проект за път или схема на движение, независимо дали става въпрос за ново строителство или за съществуващ път. За нуждите на проект „Застъпници за пътна безопасност“ под одит за пътна безопасност ще се разбира едночасово упражнение по време на което екип от млади хора ще наблюдава пътната обстановка на място, което те считат за рисково, и ще си води бележки за натовареност, поведение на водачите, извършени нарушения, несъвършенства на инфраструктурата и възможни подобрения. Тези екипи приемат предизвикателството да научат повече за проблемите на безопасността на пътя, които ги заобикалят, да ги опишат и да работят за преодоляването им.

Готови ли сте за решителната стъпка? От вас зависи промяната, а и няма да сте сами. Екипът на „Отворена младеж“ ще ви подкрепя не само морално, но и материално, в това начинание. Направете екип от трима представители на възраст от 13 до 30 години, който да бъде воден от пълнолетен гражданин (над 18 годишен), и се включете в „съревнованието“. Нуждите са големи, но удовлетворението от добре свършената работа е още по-голямо.