Статия за дейността на екипа на Милен Николаев Василев


Ръководител:Милен Николаев Василев
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Павел Тодоров Тодоров

Татяна Методиева Николова

Цветко Александров Цветков

За нас:Това е тестови профил с данни от проведен пилотен младежки одит на територията на град Видин. Той служи като информация за онагледяване на целевия краен резултат и не участва в класации.
Сдружение “Отворена младеж” е организация с нестопанска цел, създадена и ръководена изцяло от млади хора. Целевата група на организацията е българската младеж. Основната и цел е да подпомага личностното и професионалното развитие на младите хора, да противодейства на негативните социални явления в съвременното общество, да съдейства за разпространението и използването на добрия опит в областта на образователното, професионалното и културното развитие на младежта. Средствата, с които организацията постига своите цели, са организиране и финансиране на различни младежки прояви, като обучения, семинари, кръгли маси, състезания, фестивали, участие в местни, национални и международни инициативи, програми и проекти, и др.
“Отворена младеж” има опит в организирането и участието в международни младежки проекти от 2001 година. Голяма част от реализираните от нас проекти са публикувани на интернет страницата ни на адрес http://www.open-youth.org.
Сдружението работи в областта на пътната безопасност от 2007 година, след официалното си присъединяване към Европейската харта за пътна безопасност. Наша гордост са проектите: „Младежта и пътната безопасност”, „Шофирай отговорно”, „Десет Д през нощта”, HEROES, „Европейска нощ без инцидент”, „300” и др. Информация за проектите ни за пътна безопасност може да бъде намерена на адрес http://roadsafety.open-youth.org.
Дейността ни в областта на превенцията на рисковете на пътя е причината „Отворена младеж“ за втора поредна година да спечели Годишната награда за пътна безопасност.
Област:Видин
Населено място:Видин
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
28.06.2013 г.
Час
18:00 ч.
Място
ул. П. К. Яворов, Видин
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсата на пешеходни пътеки и добра видимост на знаците не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При излизане от кръстовището, водачите не осигуряват предимство за пешеходците. Пешеходците не използват тротоара по предназначение и създават предпоставки за ПТП.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

238
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:5
Неправилно изпреварване:7
Неспазване на дистанция:18
Обидно и агресивно поведение на водача:32
Пренебрегване на знак „СТОП”:2
Отнемане на предимство:4
Неправилно спиране:6
Неправилно паркиране:29
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:23
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):2
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:11

Общо наблюдавани пешеходци:

67
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:15
Наблюдения и изводи:
Наблюдава се ниска култура, както от страна на водачите, така и от страна на пешеходците. Лошата поддръжка на тротоарите и пътната настилка, също са фактор за проблемното придвижване на водачи и пешеходци.
Предложения за подобряване на обстановката:
Подобряването на пътната инфраструктура, редовната поддръжка на видимостта на знаците и пешеходните пътеки, както и повишаването на културата на пешеходци и водачи, са на първо място за подобряване.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Община, МВР
… както и следните медии:
тв, радио
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
19.07.2013 г.
Час
18:00 ч.
Място
Младежки дом, Видин
На нашето представяне присъстваха 42 участници от които 38 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Общински съвет, МВР, КАТ
… както и следните медии:
тв, радио, вестник
От срещата излизаме с посланието:
Шофирай отговорно
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
Не е одобрена още
Час
17:00 ч.
Място
Площад "Бдинци", Видин
Целта ни е:Да намали злоупотребата с алкохол сред младите шофьори.
За постигането й ще:
Изпробване на симулатори и алкоочила.
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 154 участници от които 148 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Общински съвет, МВР, Областна управа
… както и следните медии:
тв, радио, вестник
Вижте видеото: