Статия за дейността на екипа на Даниела Костадинова Миланова


Ръководител:Даниела Костадинова Миланова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Борислава Николаева Николова

Валентин Валентинов Георгиев

Диана Георгиева Боянска

За нас:Екипът ни е сформират от един ръководител, едно момче и две момичета, те са млади и амбициозни хора.Отговорни,пълни с идеи и много забавни ученици.Обичат новите неща и се включват с желание във всички инициативи и състезания в училищния живот.
Област:Кюстендил
Населено място:Кочериново
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
26.10.2013 г.
Час
11:45 ч.
Място
площада на гр.Кочериново пред банка ДСК, Кочериново
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсва обезопасяване на пресичащите незрящи хора и хора с увреждания. Неправилно паркирани коли ограничават видимостта за водачите на кръстовището, в двата края на улицата.Това е мястото в нашия град където и много често пресичат ученици,тъй като е в близост до училището и възрастни хора.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При излизане от кръстовището, водачите не осигуряват предимство за пешеходците. Пешеходците не използват тротоара по предназначение и създават предпоставки за ПТП. Липса на светофар.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

50
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:8
Неправилно изпреварване:9
Движение в забранена зона или посока:6
Престрояване без използване на мигачи:15
Неспазване на дистанция:10
Обидно и агресивно поведение на водача:7
Пренебрегване на знак „СТОП”:20
Отнемане на предимство:7
Неправилно спиране:16
Неправилно паркиране:13
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:10
Движение с видима неизправност на превозното средство:4
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):12
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:18
Шофиране без предпазни колани:2

Общо наблюдавани пешеходци:

20
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:15
Обидно и агресивно поведение:2
Наблюдения и изводи:
Ниска култура, от страна на водачите, и от страна на пешеходците на платното. Лошата поддръжка на тротоарите и пътната настилка, също са фактор за проблемното придвижване на водачи и пешеходци.Липса на светофар, невъзможност за пресичане на незрящи хора.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на светофар и подобряването на пътната инфраструктура, редовната поддръжка на видимостта на знаците и пешеходните пътеки, както и повишаването на културата на пешеходци и водачи, са на първо място за подобряване.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Общински съвет,Община, МВР
… както и следните медии:
журналист от ел.седмичник "Ден нюз"
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
17.11.2013 г.
Час
10:30 ч.
Място
площада на с.Бараково, Кочериново
На нашето представяне присъстваха 40 участници от които 32 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Кметски наместник на с.Бараково, г-жа Лазова, Зам.Директор на СОУ"Христо Ботев"гр.Кочериново, г-жа Миладинова,общински съветник г-н Калайджйски,
… както и следните медии:
Радио Благоевград, Инфо мрежа гр.Благоевград -електронен всекидневник, Деннюз - електронен всекидневник,
От срещата излизаме с посланието:
„Аз и другите на пътя – разумни и отговорни, в името на нашето бъдеще”
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
11.04.2014 г.
Час
12:30 ч.
Място
Младежки дом гр.Благоевград, Благоевград
Целта ни е:„Аз и другите на пътя – разумни и отговорни, в името на нашето бъдеще”
За постигането й ще:
Нашата инициатива, цели да популяризира дейностите на екипа до момента, да разпространим рекламни материали сред всички участници и техни близки, приятели, за да научат повече хора за проекта. Целим да отправим своето послание към всички участници в движението.Да приучи младежите към безопасно пресичане на не обозначени кръстовища. Да намалим злоупотребата с алкохол и опиати от страна на шофьорите .
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 60 участници от които 40 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Евгения Милчева,Жулиета Лазова, Таня Григорова,Верка Ангелова
Общ.Кочериново, кметство Бараково, СОУ"Христо Ботев"гр.Кочериново, Младежки дом гр.Благоевград
… както и следните медии:
Радио Благоевград, ТВ "Око", Деннюз–електронен вестник
Вижте видеото: