Статия за дейността на екипа на Теодора Димитрова Господинова


Ръководител:Теодора Димитрова Господинова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Иван Петров Андонов

Любослав Генадиев Гергов

Мария Владимирова Стоянова

За нас:Трима мотивирани ученици и един ръководител от 138 СОУ "Проф. Васил Златарски". Нашето училище развива постоянна политика за обучение и възпитание на младите хора в отговорно поведение и култура на движението по пътищата.
Област:София - град
Населено място:Слатина
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
11:15 ч.
Място
Кръстовището на бул. "Шипченски проход" и ул."Коперник"., Слатина
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Пътната маркировка в лявото платно е само за наляво, а в дясното - направо и надясно. Колите, завивайки наляво пресичат трамвайната линия, а тези които завиват надясно - изчакват пешеходците, защото двата светофара и за колите, и за пешеходците сигнализират за пресичане по едно и също време. Колите, които са за направо се движат в лявото платно, с което нарушават закона за движение по пътищата. Има коли паркирани в дясното платно, които пречат на движението.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На светофара, на бул. "Шипченски проход" и ул. "Николай Коперник", защото двата светофара и за колите, и за пешеходците сигнализират за пресичане по едно и също време.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

75
Констатирани нарушения:
Движение в забранена зона или посока:70
Престрояване без използване на мигачи:57
Неспазване на дистанция:43
Обидно и агресивно поведение на водача:4
Преминаване на червен светофар:18
Отнемане на предимство:36
Неправилно спиране:28
Неправилно паркиране:53

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:6
Преминаване на необозначено място:3
Обидно и агресивно поведение:1
Наблюдения и изводи:
Не се спазва пътната маркировка. Пътната маркировка в лявото платно е само за наляво, а в дясното - направо и надясно. Колите, завивайки наляво пресичат трамвайната линия, а тези които завиват надясно - изчакват пешеходците, защото двата светофара и за колите, и за пешеходците сигнализират за пресичане по едно и също време. Колите, които са за направо се движат в лявото платно, с което нарушават закона за движение по пътищата. Има коли паркирани в дясното платно, които пречат на движението.
Предложения за подобряване на обстановката:
1. Да се забранят левите завои по бул. "Шипченски проход".
2. Да се забрани паркирането първите 100 м, след всяко кръстовище.
3. Да се реорганизират светофарите за безконфликтно пресичане на автомобили и пешеходци.
4. При липсва на леви завои, може да се отвори за движение платното върху трамвайните релси.
5. Пешеходната пътека на бул. "Шипченски проход" и ул. "Лидице" да се направи повдигната и с бягащи светлини.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
18.11.2013 г.
Час
11:00 ч.
Място
138 СОУ "Проф. Васил Златарски", Слатина
На нашето представяне присъстваха 50 участници от които 40 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
представител на отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ към община Слатина; полицейски инспектор.
… както и следните медии:
вестник "Класа"; училищен вестник.
От срещата излизаме с посланието:
Ще успеем заедно!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК
Акция за повишаване на безопасността по пътя, изградена въз основа на събрания опит
Дата
09.04.2014 г.
Час
12:30 ч.
Място
138СОУ "Проф. Васил Златарски", гр. София, Слатина
Целта ни е:С нашата кампания ние целим да разпространим резултатите от одита, да привлечем вниманието на участниците в движението и съответните институции към пътната инфраструктура, да обучим и възпитаме младите хора в безопасно движение на пътя и да развием социал
За постигането й ще:
1.Представяне на наблюденията и проекта;
2.Мнение на експертите;
2.Малък концерт:стихотворения, песни, рисунки;
3.Конкурси и награди;
4.Подкрепа от известни личности;
5.Интерактивни игри с "Приказка за пътя" за учениците от 1-5 кл.
6.За останалите игри с алкоочила; велосипеди; изпробване на симулатори;
7. Раздаване на брошури.
Като резултат от акцията за повишаване на безопасността по пътя достигнахме до 210 участници от които 180 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
представител на столична община район Слатина
… както и следните медии:
БНР, Канал 3, сп. AUTO BUILD
Вижте видеото: