Статия за дейността на екипа на Емил Цанков Ганев


Ръководител:Емил Цанков Ганев
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Александра Александрова Иванова

Виолета Любенова Наумова

Мария Георгиева Говедарска

За нас:Екипа се състой от 4 човека,1 мъж и 3 жени.Всичките притежават свидетелство за управление на МПС и шофират ежедневно.Учители са в "СОУ"Св.Климент Охридски" гр.Ракитово и са съответно преподаватели в същото училище.
Област:Пазарджик
Населено място:Ракитово
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
31.10.2013 г.
Час
07:30 ч.
Място
Околовръстен път в град Ракитово,минаващ на гърба на училището,където има вход, Ракитово
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Шосето е в много голяма близост до входа на училището,а от едната страна няма видимост,при навлизане в завоя,дали има спрели или паркирали автомобили,от който излизат деца направо на шосето,а не от към тротоара
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На излизане от завоя
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

30
Констатирани нарушения:

Общо наблюдавани пешеходци:

20
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
На шосето масово се кара с превишена скорост и то в близост до училището,където,особено сутрин,родители оставят децата си в близост до входа.Няма табели за пешеходна пътека,за внимание преминаващи деца.Повечето от родителите не спазват правилата за спиране,не поставят колани,нито самите шофиращи,нито на децата,който често се возят на предната седалка.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на знаци \\\"опасност от преминаващи деца\\\";поставяне на легнали полицаи,за ограничаване на скоростта в района на училището;маркиране на пешеходни пътеки и респективно тяхното обозначение.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
05.11.2013 г.
Час
07:30 ч.
Място
Градски център гр.Ракитово,където минава главното шосе за гр.Батак, Ракитово
На нашето представяне присъстваха 9 участници от които 9 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма
От срещата излизаме с посланието:
Спазвай знаците и се оглеждай преди да пресичаш и до какво би довело неправилно пресичане и неспазване на пътните знаци
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК