Статия за дейността на екипа на Йорданка Радева Неделчева


Ръководител:Йорданка Радева Неделчева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Ивелина Георгиева Луканова

Константин Яворов Георгиев

Сюзан Ружди Ахмедова

За нас:Йорданка Неделчева - ръководител на екипа, учител по Биология и Безопасност на движение на пътищата. Ивелина, Константин и Сюзан са ученици в 90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин" гр. София.
Област:София - град
Населено място:Люлин
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
24.10.2013 г.
Час
14:15 ч.
Място
София - Люлин 2 бул "Александър Станишев" и ул. "Стефана Клинчарова" - до 26 ДКЦ, Люлин
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
На продълженията на тротоара, няма обозначени пешеходни пътеки
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Завиващите автомобили от булевард \\\"Ал. Станишев\\\" към ул. \\\"Стефана Клинчарова\\\", на която е входът на 90 СОУ \\\"Ген. Хосе де Сан Мартин\\\"
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

30
Констатирани нарушения:
Престрояване без използване на мигачи:2
Отнемане на предимство:2
Неправилно спиране:5
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:4
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:4
Шофиране без предпазни колани:3

Общо наблюдавани пешеходци:

45
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:30
Наблюдения и изводи:
Пешеходците трябва да пресичат на необозначено място, защото няма пешеходна пътека на описаното кръстовище
Предложения за подобряване на обстановката:
Да се направи пешеходна пътека
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма
… както и следните медии:
Няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
15.11.2013 г.
Час
14:15 ч.
Място
София - Люлин 2 бул "Александър Станишев" и ул. "Стефана Клинчарова" - до 26 ДКЦ. В сградата на 90 СОУ проведохме викторира по Безопасност на движението с ученици от 3 и 4 клас. За награди на отговорилите вярно бяха раздадени получените рекламни материали, Люлин
На нашето представяне присъстваха 70 участници от които 65 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Емилия Иванова - директор на 90 СОУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"
… както и следните медии:
Училищен вестник
От срещата излизаме с посланието:
Викторина - Безопасно движение по пътищата
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК