Статия за дейността на екипа на Кремена Илиева Илиева


Ръководител:Кремена Илиева Илиева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Персиан Ангелов Иванов

Теодора Здравкова Николова

Христо Руменов Вителов

За нас:Група от млади хора с обща кауза да направят придвижването на всеки от нас по-безопасно.
Област:Разград
Населено място:Варна
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
30.12.2013 г.
Час
12:00 ч.
Място
ж.к. "Орел", ул. "Никола Пенев", Разград
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Изтрита маркировка на пешеходната пътека и опасни хоризонтални ограничители на скоростта(легнали полицаи)
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
на пешеходните пътеки се получава смесване на автомобилен и пешеходен поток
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

23
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:10
Неправилно изпреварване:6
Престрояване без използване на мигачи:2
Обидно и агресивно поведение на водача:2
Пренебрегване на знак „СТОП”:3
Неправилно спиране:10
Неправилно паркиране:9
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:5
Движение с видима неизправност на превозното средство:3
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):2
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:6
Шофиране без предпазни колани:20

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:3
Преминаване на необозначено място:9
Наблюдения и изводи:
Няма толеранстност към останалите участници в движението на пътя. Неспазване на правилата за безопасност.
Предложения за подобряване на обстановката:
Монтиране на указателни знаци;\r\nНова маркировка на пешеходните пътеки;
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
.
… както и следните медии:
.
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
30.12.2013 г.
Час
16:00 ч.
Място
Клуб на пострадалите при катастрофи, Разград