Статия за дейността на екипа на Мария Петрова Бахарева


Ръководител:Мария Петрова Бахарева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Виолета Дилиянова Сливнелиева

Найден Стоянов Костадинов

Петя Василева Петкова

За нас:Ние сме група ентусиасти от СОУ "Св.св. Кирил и Методий "- гр. Златарица. Екипът ни се състои от ученици в 8 клас и един преподавател. Приветстваме инициативата на сдружение "Отворена младеж" и с радост се включваме в кампанията "Застъпници за пътна безопасност".
Област:Велико Търново
Населено място:Златарица
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
19.12.2013 г.
Час
10:00 ч.
Място
гр. Златарица, ул. "Димитър Палев", пешеходна пътека пред училище СОУ "Св.св. Кирил и Методий"., Златарица
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Няма такива
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Пешеходна пътека пред училище. При несъобразена скорост или неправилно пресичащи пешеходци е възможно да възникне ПТП.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

43
Констатирани нарушения:
Неспазване на дистанция:2
Неправилно спиране:1
Неправилно паркиране:2
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:4
Движение с видима неизправност на превозното средство:1
Шофиране без предпазни колани:14

Общо наблюдавани пешеходци:

10
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
По време на наблюдението се установи неправомерно спиране на МПС пред входа на училището. Изтъркана пътна маркировка и пешеходна пътека. Неправилно пресичане на велосипедист и пешеходци. Липса на пътни знаци.
Предложения за подобряване на обстановката:
Полагане на нова пътна маркировка. Поставяне на Пътен знак номер Д17 \\\"Пешеходна пътека\\\" и Пътен знак номер А19 \\\"Деца\\\". Включване на наличен, но неработещ светофар сигнализиращ пресичане на деца.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Мирослав Пеев, инспектор пътен контрол
… както и следните медии:
няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
30.01.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", Златарица