Статия за дейността на екипа на Даниела Йорданова Кисьова


Ръководител:Даниела Йорданова Кисьова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Кристиян Йорданов Петков

Лъчезар Димитров Димитров

Филипина Йорданова Раднева

За нас:Екипът се състои от 4 души. Председател на икипа е Даниела Кисьова ученичка от 12 клас. останалите трима са ученици в 7 клас на СОУ "Ив. Момчилов" - гр. Елена
Област:Велико Търново
Населено място:
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
15.11.2013 г.
Час
13:15 ч.
Място
Гр. Елена, Елена