Статия за дейността на екипа на Адриан Иванов Вазов


Ръководител:Адриан Иванов Вазов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Димитър Киряев Кралев

Драгодана Симеонова Филипова

Петър Петров Иванчев

За нас:Ние сме ентусиазиран екип от старопрестолния град Видин.
Област:Видин
Населено място:Видин
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
01.11.2013 г.
Час
09:30 ч.
Място
Пешеходна пътека между младежки дом и ПГ Цар Симеон Велики, Видин
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Пешеходната пътека която разглеждаме е разположена до училище където много малки деца пресичат в същото време са обособени парко места на общината преди и след пътекат. Няма лошо, но някои деца си позволяват да пресичат не на пешеходната пътека, ах излизат измежду паркираните автомобили изненадвайки водачите. Преди време, също така имаше гумени ограничители на скоростта от типа легнал полицай които бяха предпоставка за едни много ниски и безопасни скорости в района на училището но днес те са демонтирани частично.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Основното проблемно място, това е отсечката между двете пешеходни пътеки. От едната страна е светофар с пешеходна пътека и 100 метра по-надолу от него има друга пешеходна пътека. Това е добре защото има къде да пресичат хората, обаче фактически се получава, че една голяма част от пешеходците пресичат в пространството между тези пътеки и създават предпоставки за възникване на птп.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Да
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

157
Констатирани нарушения:
Неправилно изпреварване:2
Престрояване без използване на мигачи:12
Обидно и агресивно поведение на водача:1
Преминаване на червен светофар:2
Отнемане на предимство:5
Неправилно спиране:8
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:3
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:4
Шофиране без предпазни колани:8

Общо наблюдавани пешеходци:

278
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:12
Преминаване на необозначено място:48
Обидно и агресивно поведение:1
Наблюдения и изводи:
Наблюдаваната отсечка е най-натоварената точка на пресичане в град Видин това е основния преход от центъра на града към пазара. Концентрацията на пешеходци и автомобили е много висока и ако до сега са ставали много малко птп-та в тази отсечка, то това се дължи по-скоро на късмет от колкото на обезопасеност на отсечката. Изводите който ние си правим е че с малко инвестиция би могло да се постигне изключително подобрение на местото и потакъв начин вероятността за инцидент там да бъде сведена до нула.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставянето на ограда с цел насочване на потока на пешеходците към обозначените за пресичане места ще доведе до елиминиране на случайте на неправомерно пресичане. От друга страна поставянето на светофарна уредба от типа бягащ пешеходец до голяма степен ще повиши информираността на водачите и ще събуди тяхното внимание. От друга страна поставяне на светофар на самата пътека с бутон за пешеходци, би облекчило водачите и би съкратило времето им за изчакване и ще намали образуването на задръствания, тъй като пешеходците ще пресичат на групи, а не като в момента влачейки се един след друг.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
16.11.2013 г.
Час
10:00 ч.
Място
Залата на БТА-Видин, Видин