Статия за дейността на екипа на Ивелина Йорданова Иванова


Ръководител:Ивелина Йорданова Иванова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Иван Здравков Георгиев

Камен Мирославов Димчев

Крисиана Милеова Петкова

За нас:Ентусиазирани млади хора от 11 клас от ПГИ "Д-р Иван Богоров" с желание да съдействат за повишаване на информираността на връстниците си в областта на пътната безопасност.
Област:Варна
Населено място:Варна
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
31.10.2013 г.
Час
12:00 ч.
Място
кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. "Иван Церов", Варна
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Изтрита пешеходна пътека
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При пресечане на главния път
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

85
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:5
Неправилно изпреварване:2
Движение в забранена зона или посока:3
Престрояване без използване на мигачи:1
Неспазване на дистанция:15
Обидно и агресивно поведение на водача:2
Пренебрегване на знак „СТОП”:2
Отнемане на предимство:3
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:20
Шофиране без предпазни колани:9

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:6
Обидно и агресивно поведение:1
Наблюдения и изводи:
Наблюдаваше се натоварено движение на автомобили и пътници в пиковия час на крастовището на булевард "Цар Освободител" и улица "Иван Церов". Трафикът на кръстовището беше натоварен в посока към центъра на града. Почти 1/3 от шофьорите използваха мобилен телефон, а 1/10 се шофираха без колан. Пешеходните пътеки са със слаба маркировка, което затруднява пешеходците безопасно да преминат на отсрещния тротоар.
Предложения за подобряване на обстановката:
Вземането на мерки за повтаряне на пътната маркировка ще направи преминаването на пешеходците по- безопасно, а възпитаването на култура ная поведение у всички участници в движението ще намали предпоставките за възникване на катастрофи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма