Статия за дейността на екипа на Калоян Иванов Георгиев


Ръководител:Калоян Иванов Георгиев
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Александър Алексеев Ковачев

Петър Георгиев Ганчев

Радина Момчилова Илиева

За нас:Ние сме млад и амбициозен екип от студенти, динамично развиващ се, който се стреми към максимална ефективност при осъществяването на задачите и развитието си.Ще дадем всичко от себе си за да осъществим целите, които сме си поставили.
Област:Кюстендил
Населено място:Кюстендил
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
04.11.2013 г.
Час
15:00 ч.
Място
ул.Отец Паисий град Кю, Кюстендил
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Кръстовищщето е с перфектен дизайн и добре изградено както за водачи, така и за пешеходци.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На тротоара, тъй като има множество водачи, които паркират своите автомобили частично или изцяло на него.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Да
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

34
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:10
Движение в забранена зона или посока:5
Престрояване без използване на мигачи:20
Пренебрегване на знак „СТОП”:5
Неправилно спиране:3
Неправилно паркиране:3
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:6
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:7
Шофиране без предпазни колани:3

Общо наблюдавани пешеходци:

40
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:8
Наблюдения и изводи:
От направеното изследване, може да обобщим, че нарушителите в този участък не спазваха елементарни правила от Закона за движение по пътищата, като шофьорите без колан извършваха същевременно и второ нарушение (води разговор по телефона, превишава скоростта, пренебрегва знака стоп).
Предложения за подобряване на обстановката:
Повишаване на контрола от страна на КАТ и увеличаване на размера на глобите (за без колан, говорене по телефона, неспиране на знак стоп и т.н.)
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма
… както и следните медии:
Няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
04.11.2013 г.
Час
15:00 ч.
Място
ул.Отец Паисий и ул.Гороцветна, Кюстендил
На нашето представяне присъстваха 6 участници от които 4 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Общински съветник
… както и следните медии:
"Дарик нюз" Кюстендил
От срещата излизаме с посланието:
Да спрем войната по пътищата