Статия за дейността на екипа на Анжела Николова Генова


Ръководител:Анжела Николова Генова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Ивайла Пламенова Димитрова

Ирена Радославова Николова

Мехтаб Сезгин Кямил

За нас:Екипът се състои от четири млади ентусиазирани момичета от ПГСУАУ \"Ат.Буров\" гр.Силистра от 10а клас с ръководител Анжела Генова - главен експерт в РЗИ Силистра. Идеята ни е да се движим по-безопасно по пътищата в Силистра.
Област:Силистра
Населено място:Силистра
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
01.11.2013 г.
Час
17:00 ч.
Място
бул. \"Велико търново\", Силистра
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсата на светофари за регулиране на движението на част от кръстовището, което затруднява преминаването на пешеходците в различни посоки през кръстовището и на водачите в една от посоките.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При излизане от кръстовището липсва светофар и пътни знаци, указващи реда на преминаване на пешеходци и водачи. Липса на част от тротоара създава предпоставка за ПТП.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

650
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:16
Неправилно изпреварване:3
Неспазване на дистанция:5
Обидно и агресивно поведение на водача:8
Пренебрегване на знак „СТОП”:2
Отнемане на предимство:1
Неправилно спиране:3
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:13
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:2

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:2
Наблюдения и изводи:
Кръстовището е много натоварено, но е лошо регулирано. Липсата на светофарни тела във всички посоки ограничава движението на пешеходците и затруднява движението на водачите.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на светофарни тела за всяка посока. Продължаване на тротоарите, улесняващо движението на пешеходците.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма.
… както и следните медии:
Кореспондент на БТА. http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/704968