Статия за дейността на екипа на Стойна Стоянова Илиева


Ръководител:Стойна Стоянова Илиева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Георги Николаев Марчев

Ивета Тодорова Дамянова

Йоана Трифонова Йоргакиева

За нас:Eкип от ентусиазирани млади хора от ПГИ "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна, с желание да работят за повишаване информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата и на населението като цяло.
Област:Варна
Населено място:Варна
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
12:30 ч.
Място
Района около ПГИ "Д-р Иван Богоров", Варна
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
няма
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
при изпреварване на спрелия на спирката автобус,на пешеходната пътека
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

47
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:4
Престрояване без използване на мигачи:4
Пренебрегване на знак „СТОП”:7
Отнемане на предимство:1
Неправилно спиране:6
Неправилно паркиране:16
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:1
Движение с видима неизправност на превозното средство:1
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:4
Шофиране без предпазни колани:12

Общо наблюдавани пешеходци:

18
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:12
Наблюдения и изводи:
Много от шофьорите не спират на пешеходната пътека, за да осигурят безопасно преминаване на пешеходците. Паркират неправилно върху тротоари и зелени площи. Голяма част от водачите на превозните средства шофират без предпазни колани, използват мобилни телефони по време на шофиране. \\r\\nПешеходците пресичат неправилно в участъци, където няма пешеходни пътеки.
Предложения за подобряване на обстановката:
Инициативи за повишаване на информираността за безопасно поведение по пътищата на шофьори и пешеходци.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма