Статия за дейността на екипа на Милена Живкова Трендафилова


Ръководител:Милена Живкова Трендафилова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Петя Банева Демирева

Хелена-София Русева Христозова

Ясен Викторов Марев

За нас:Ентусиасти.
Област:Хасково
Населено място:Хасково
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
26.10.2013 г.
Час
17:00 ч.
Място
бул. България 144, Хасково
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Няма.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Пешеходните пътеки и по продълженията на тротоарите.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

431
Констатирани нарушения:
Неправилно изпреварване:17
Престрояване без използване на мигачи:40
Обидно и агресивно поведение на водача:3
Неправилно спиране:8
Неправилно паркиране:22
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:63
Движение с видима неизправност на превозното средство:1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:24
Шофиране без предпазни колани:215

Общо наблюдавани пешеходци:

99
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:57
Обидно и агресивно поведение:1
Наблюдения и изводи:
Като цяло ниска култура на водачите на МПС и липса на търпимост между участниците в движението. Масова практика е да се паркира по тротоарите и на забранени места.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на светлинна сигнализация за наличие на пешеходна пътека и преминаване на пешеходци.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Николай Трендафилов - прокурор
… както и следните медии:
-
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
11.11.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
пл. Свобода № % Областна администрация на област Хасково, Хасково
На нашето представяне присъстваха 23 участници от които 4 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Представители на "Областна комисия по безопасност на движението по пътищата" - област Хасково: началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Хасково, Областна администрация Хасково, ЦСМП – Хасково, РЗИ Хасково, Областен съвет на БЧК – Хасково, ОПУ – Хасково, РИО Хасково, общини от област Хасково – Хасково, Димитровград, Харманли, Минерални бани, Любимец, Симеоновград, Тополовград, Маджарово, Свиленград, СУАБ-СБА ЕООД Хасково, Национална транспортна камара Пловдив, сдружение „Шанс и закрила”
… както и следните медии:
и публикациите: http://thenews.bg/haskovo/76857-dobrovoltsi-izvrshiha-pten-odit-v-haskovo-masovo-shoforite-karat-bez-predpazni-kolani
http://novinarug.com/news/2013/11/11/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-11-000-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5/?doing_wp_cron=1387264431.5813119411468505859375
http://haskovo.me/2013/10/30/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B0/
http://www.hs.government.bg/bg/novini/dobrovoltsi-izvrshiha-pten-odit-v-haskovo-masovo-shoforite-karat-bez-predpazni-kolani.html
От срещата излизаме с посланието:
"Нека да има пътища, които са безопасни за всички"/„Let's have roads that are safe for all“
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК