Статия за дейността на екипа на Емил Латинив Чолаков


Ръководител:Емил Латинив Чолаков
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Никифор Тихомиров Томинов

Николета Пламенова Николова

Светослав Красимиров Калов

За нас:Светофарчета :)
Област:София - град
Населено място:Овча купел
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
15:30 ч.
Място
пред блок 402, Овча купел
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
На кръстовището между блок 402 и 405 няма видимост от едната страна ,защото има неизползваем гараж.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На кръстовището между блок 402 и 405 и на Т образно кръстовище при блок 402 и улица Промишлена.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

50
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:23
Неправилно изпреварване:5
Престрояване без използване на мигачи:5
Обидно и агресивно поведение на водача:5
Отнемане на предимство:10
Неправилно спиране:20
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:10

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
от наблюденията стигнах до извода че трябва да се иградят пешеходни пътеки и да се премахне неизползваемия гараж.
Предложения за подобряване на обстановката:
Да се премахне гаража който пречи на виждането , да се изградят легнали полицай или повдигнати пешеходни пътеки на двете кръстовища,по този ще се намали предпоставката за сблъсък между пешеходец и автомобил или между автомобил и друг автомобил. От магазините да задължат хората доставящи им стока да не спират на платното и по този начин да не пречат на движението.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
0
… както и следните медии:
0
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
25.10.2013 г.
Час
16:30 ч.
Място
Пред блок 402, Овча купел