Статия за дейността на екипа на Радостина Петкова Радева


Ръководител:Радостина Петкова Радева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Дилян Красимиров Георгиев

Диян Петров Петров

Кристиян Георгиев Георгиев

За нас:Кристиян Георгиев Георгиев, Дилян Красимиров Георгиев и Диян Петров Петров са ученици от ОУ "Пенчо Славейков" гр. Димитровград, област Хасково
Област:Хасково
Населено място:Димитровград
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
06.11.2013 г.
Час
13:30 ч.
Място
бул. "Георги. С. Раковски", Димитровград
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Няма.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Мястото на липсващата пешеходна пътека.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

100
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:15
Неправилно изпреварване:18
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:4
Неспазване на дистанция:10
Обидно и агресивно поведение на водача:15
Преминаване на червен светофар:3
Пренебрегване на знак „СТОП”:3
Отнемане на предимство:11
Неправилно спиране:2
Неправилно паркиране:12
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:8
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:31
Шофиране без предпазни колани:21

Общо наблюдавани пешеходци:

50
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:4
Преминаване на необозначено място:10
Обидно и агресивно поведение:16
Наблюдения и изводи:
На преден план изпъква липсата на толерантност на пътя между участниците в движението (пешеходци и водачи на МПС). Масова практика е използването на мобилен телефон по време на шофиране, както и шофиране без предпазни колани.
Предложения за подобряване на обстановката:
Необходимо е да има по-засилено присъствие на представители на КАТ.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
....
… както и следните медии:
....