Статия за дейността на екипа на Елисавета Петкова Моралиева


Ръководител:Елисавета Петкова Моралиева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Ангел Димитров Манчев

Диана Костадинова Смиленова

Йорданка Иванова Стоицова

За нас:Екипът се състои от част от ръководното звено в СОУ " Отец Паисий", град Стамболийски. Всички членове на екипа са правоспособни шофьори и привърженици на идеята на проекта " Застъпници за пътна безопасност"
Област:Пловдив
Населено място:Стамболийски
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
12.11.2013 г.
Час
07:30 ч.
Място
В района до общинския пазар пред СОУ "Отец Паисий", Стамболийски
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Ситуирането на общинския пазар на това кръстовище, създава затруднения при видимостта на водачите на МПС. Няма табели "Внимание деца!",няма знаци за ограничаване на скоростта на автомобилите, няма сфетофари и достатъчно пешеходни пътеки и гумени ограничители в района.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На споменатото кръстовище и на главната улица, където родителите спират автомобилите сутрин, за да слязат учениците.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

55
Констатирани нарушения:

Общо наблюдавани пешеходци:

70
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
След направения одит, екипът констатира, че районът с най-натоварено движение сутрин, преди началото на учебни занятия, е обезопасен с: предпазна ограда, пешеходна пътека тип "зебра",гумен ограничител на асфалтовата настилка.Някои от шофьорите спират неправилно колите си и препречват посоката на движение на отсрещните автомобили. В определени дни от седмицата полицаи от РПУ, град Стамболийски дават дежурство и следят за безопасното преминаване на децата в натоварения район.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на пешеходни пътеки и знаци на четирите изхода от двора на училището.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
1 представител на община Стамболийски; 1 представител на РПУ, град Стамболийски
… както и следните медии:
0
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
18.11.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
Библиотеката на СОУ "Отец Паисий", Стамболийски