Статия за дейността на екипа на Мария Георгиева Игнатова


Ръководител:Мария Георгиева Игнатова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Деница Людмилова Хаинова

Димитър Минчев Филин

Иван Юлианов Шишков

За нас:Екипът се състои от трима ученици от VІІ клас от ОУ \\\"Проф. Марин Дринов\\\" град Панагюрище и ръководител Мария Игнатова - старши учител.
Област:Пазарджик
Населено място:Панагюрище
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
24.10.2013 г.
Час
13:45 ч.
Място
кръстовището на пл. "Цар Освободител", Панагюрище
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Има кръгово движение, при пресичане на пешеходна пътека няма видимост за пешеходците и за шофьорите.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На кръговото движение при излизане от ул."Цар Освободител" и ул."Захари Стоянов", на една от пешеходните пътеки на ул."Захари Стоянов".
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

37
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:12
Неправилно изпреварване:4
Движение в забранена зона или посока:2
Неспазване на дистанция:1
Обидно и агресивно поведение на водача:3
Пренебрегване на знак „СТОП”:8
Отнемане на предимство:16
Неправилно спиране:5
Неправилно паркиране:3
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:9
Шофиране без предпазни колани:11

Общо наблюдавани пешеходци:

56
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:32
Обидно и агресивно поведение:2
Наблюдения и изводи:
Много шофьори отнемат предимството на пешеходците и не се съобразяват с поставените знаци и маркировка. Едната пешеходна пътека е с ограничена видимост - пешеходецът не може да види идва ли автомобил почти до средата на пешеходната пътека, шофьорът ще забележи пешеходеца в последния момент и трудно би реагирал.
Предложения за подобряване на обстановката:
Изграждане на светофарна уредба
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Екатерина Футекова - директор на ОУ "Проф. Марин Дринов"
… както и следните медии:
-
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
19.11.2013 г.
Час
13:30 ч.
Място
Актова зала в ОУ "Проф. Марин Дринов", Панагюрище
На нашето представяне присъстваха 51 участници от които 42 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Костадин Немски - представител на КАТ
Екатерина Футекова - директор
… както и следните медии:
няма
От срещата излизаме с посланието:
Да спрем войната по пътищата!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК