Статия за дейността на екипа на Маргарита Цветанова Митанкина


Ръководител:Маргарита Цветанова Митанкина
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Георги Златанов Попов

Петър Цветелинов Младжов

Тонислав Ивов Иванов

За нас:Екипа се състои от ръководител и трима младежи, учещи в професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров"
Екипа има за цел да стимулира разумно и отговорно поведение на пътя от всички участници в движението – водачи и пешеходци, което от своя страна да доведе до намаляване на пътните инциденти.Дейността на екипа ще е насочен към повишаване културата на безопасно преминаване в райони на пешеходни пътеки с интензивни пешеходни потоци.
Област:Враца
Населено място:Враца
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
11:15 ч.
Място
Бул."Демокрация" кръстовище, ул."Никола Войводов", Враца
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
прав участък, предразполагащ за управление с скорост над допустимата, \r\nв непосредствена близост до спирки за обществен превоз, създаващи условия за преминаване на пешеходците пред тръгващите тролейбуси
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
на пешеходната пътека
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

54
Констатирани нарушения:
Престрояване без използване на мигачи:2
Неспазване на дистанция:23
Обидно и агресивно поведение на водача:6
Неправилно спиране:5
Неправилно паркиране:1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:2
Шофиране без предпазни колани:8

Общо наблюдавани пешеходци:

47
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Този участък е с интензивен пешеходен поток и свързва централната част на града с ЖП. и Авто гара. Липсата на повдигната пешеходна пътека създава сериозни затруднения на майките с детски колички, трудно подвижните и възрастни граждани. При преминаване през пешеходната пътека автомобилите спират непосредствено до пресичащите граждани.
Предложения за подобряване на обстановката:
Смятаме че е необходимо изграждането на пътно съоръжение - \\\"повдигната пешеходна пътека\\\", което да бъде маркирано в бяло и червено с цел привличане и концентриране на вниманието на водачите от по-голямо разстояние.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
0
… както и следните медии:
0
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
25.10.2013 г.
Час
11:15 ч.
Място
кръстовището на бул."Демокрация" с бул."Н.Войводов", Враца