Статия за дейността на екипа на Юсуф Ахмедов Мехмедов


Ръководител:Юсуф Ахмедов Мехмедов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Анна Любомирова Ангелова

Елена Василева Костадинова

Иван Тодоров Грочев

За нас:Учениците от 11клас Иван Тодоров Грочев,Валентин Борисов Димитров и Анна Любомирова Ангелова са от СОУ"Свети Климент Охридски" гр.Пещера.
Област:Пазарджик
Населено място:
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
08.11.2013 г.
Час
15:30 ч.
Място
Пешеходна пътека на кръстовище ул. "Михаил Такев" и ул. "Атанас Горов", Пещера
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Пешеходна пътека на главна улица "Михаил Такев", на която светофарът не работи.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
На пешеходната пътека, тъй като участъка е прав и автомобилите минават със скорост над допустимата.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Да
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

49
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:5
Неправилно изпреварване:3
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:6
Неспазване на дистанция:4
Обидно и агресивно поведение на водача:2
Отнемане на предимство:4
Неправилно спиране:7
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:2
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:3
Шофиране без предпазни колани:12

Общо наблюдавани пешеходци:

21
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:13
Наблюдения и изводи:
Както водачите, така и пешеходците не спазват правилника за движение. Неработешият светофар и отнемането на предимството на пешеходците на пешеходната пътека са предпоставки за възникване на ПТП.
Предложения за подобряване на обстановката:
Работещ светофар
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-