Статия за дейността на екипа на Владимир Кръстев Донов


Ръководител:Владимир Кръстев Донов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Анита Димитрова Гергиминова

Светлана Михайлова Михайлова

Стойна Петрова Кесова

За нас:Това са едни от най-изявените ученички в СОУ "Георги Бенковски" гр. Пазарджик. И трите са от Х клас и отлично се справят с учебния материал.
Област:Пазарджик
Населено място:Пазарджик
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
05.11.2013 г.
Час
13:15 ч.
Място
Ул. "Петър Бонев" гр. Пазарджик, Пазарджик
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Кръстовището се намира на главната транспортна улица в града, пресича се от второстепенна улица, в края на която се намира нашето училище. Има само една пешеходна пътека, което затруднява преминаването на пешеходците. Няма добра видимост за водачите и пешеходците.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Някои водачи се движат по главната улица със скорост по-висока от допустимата.При излизане от кръстовището, водачите не осигуряват предимство за пешеходците, защото има само една пешеходна пътека. Пешеходците пресичат произволно, не използват тротоара по предназначение и се създават предпоставки за ПТП.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

70
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:10
Неправилно изпреварване:5
Движение в забранена зона или посока:3
Престрояване без използване на мигачи:4
Неспазване на дистанция:30
Обидно и агресивно поведение на водача:1
Пренебрегване на знак „СТОП”:6
Отнемане на предимство:2
Неправилно спиране:11
Неправилно паркиране:2
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:2
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):3
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:10
Шофиране без предпазни колани:45

Общо наблюдавани пешеходци:

15
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:10
Обидно и агресивно поведение:2
Наблюдения и изводи:
По-голямата част от шофьорите не спазват Правилника за движение. Липсата на пешеходни пътеки и добра видимост на това кръстовище затруднява преминаването на пешеходците , което прави придвижването както на пешеходците трудно, така и на автомобилите.
Предложения за подобряване на обстановката:
Направата на пешеходни пътеки и светофари на това кръстовище ще улесни и обезопаси преминаването на пешеходците и ще задължи водачите да им осигуряват предимство.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-