Статия за дейността на екипа на Елена Петрова Василева


Ръководител:Елена Петрова Василева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Вероника Любомирова Гъркова

Симона Валентинова Николова

Стефан Георгиев Царянски

За нас:Ние сме приятели и колеги от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в специалност Икономика на транспорта 4ти курс.Проекта за безопастно шофиране ни грабна на секундата,в която разбрахме,че можем да участваме и сме готови за едно наистина добро приключение в област Перник.
Област:Перник
Населено място:София
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
17:00 ч.
Място
Гр.Перник на кръстовището на ул."Георги Раковски" и ул."Св. св. Кирил и Методий" до близост супермаркет Кауфланд, Перник
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Светлинната уредба не работеше изрядно.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При извършването на ляв завой от булевард \"Георги Раковски\" може да възникне ситуация, при която автомобилите да не изчакват преминаващите пешеходци.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

310
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:9
Неправилно изпреварване:5
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:3
Неспазване на дистанция:11
Обидно и агресивно поведение на водача:3
Преминаване на червен светофар:23
Отнемане на предимство:2
Неправилно спиране:1
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:30
Движение с видима неизправност на превозното средство:10
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:5
Шофиране без предпазни колани:49

Общо наблюдавани пешеходци:

247
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:23
Обидно и агресивно поведение:3
Наблюдения и изводи:
Наблюдаваше се интензивно движение на автомобили и пътници в пиковия час на крастовището на булевард \"Георги Раковски\" и булевард \"Св.Св. Кирил и Методий\". Трафикът на кръстовището беше неравномерен, натоварен е само в посока към супермаркет \"Кауфланд\". Почти 1/3 от шофьорите се движеха без колан, а пешеходните светофари са със слаба или почти никаква светлинна уредба, което затруднява разпознаването им и безопасното преминаване на пешеходците.
Предложения за подобряване на обстановката:
Вземане на мерки за подобряване на работата на светлинната уредба.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма
… както и следните медии:
Няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
19.11.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
град София, София