Статия за дейността на екипа на Диана Маринова Варникова-Милчева


Ръководител:Диана Маринова Варникова-Милчева
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Борис Любенов Георгиев

Васил Паунов Лазаров

Виктория Минчева Петрова

За нас:Екипът включва представители от Областна администрация - Пазарджик и ученици от ЕГ \"Бертолт Брехт в гр.Пазарджик, като ръководителя на екипа е Заместник областен управител и Председател на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата - област Пазарджик. Основният мотив за включване на екип са изпълнение задачите на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата, които са свързани с подобряване координацията на действията между държавните и общински органи и обществеността на територията на област Пазарджик, отнасящи се до проблемите на безопасността на движението по пътищата и извършване на превантивни действия с цел повишаване културата в областта на безопасността на движението по пътищата и ограничаване на пътно-транспортните произшествия.
Област:Пазарджик
Населено място:Пазарджик
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
23.10.2013 г.
Час
10:30 ч.
Място
Кръстовището на ул."Цар Иван Шишман" с бул. "Кн.Мария Луиза" и кръстовището на ул."Струма" с бул."Стефан Стамболов"; ул."Екзарх Йосиф", Пазарджик
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липса на обозначителни знаци за пешеходни пътеки, както и съоражения, подпомагащи пресичането на хора в неравностойно положение; неподдържана пътна маркировка
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Кръстовищата на бул. "Мария Луиза" и бул."Стефан Стамболов" - масово се наблюдава отнемане на предимството на водачи, които се движат в права посока, от тези, които завиват на ляво; неспазване на обозначената скорост, спиране върху пешеходните пътеки, което затруднява преминаването на хора, както и неспазване на предимството на минаващите по нея;
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

60
Констатирани нарушения:
Престрояване без използване на мигачи:2
Неспазване на дистанция:5
Отнемане на предимство:1
Неправилно спиране:10
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:2
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):3
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:3
Шофиране без предпазни колани:1

Общо наблюдавани пешеходци:

20
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:11
Наблюдения и изводи:
Основните нарушения, които забеляза нашият екип са: неспазване на пътна маркировка, шофиране без фарове и без колан; неспиране на пешеходните пътеки; шофиране с несъобразена скорост; неправилно паркиране и неправилно пресичане; разговаряне по телефона от водачи на автомобили; отнемане на предимство от водачи, завиващи на ляво; ниска култура на движение по пътищата от водачи на автомобили и пешеходци.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поддръжка на пътната инфраструктура, поставяне на знаци за обозначаване на пешеходни пътеки, поставяне на камери на възлови места и по-чести проверки по пътищата от контролните органи; създаване на съоражения, подпомагащи пресичането на инвалиди;
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Главен инспектор Тодор Тодоров - началник на КАТ
Диана Варникова-Милчева - Заместник областен управител и Председател на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата
Таня Кузманова - Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Виктория Петрова - Специалист в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Васил Лазаров - Представител на ученическия съвет на Езикова гимназия "Бертолт Брехт"
… както и следните медии:
Няма присъствали медии
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
23.10.2013 г.
Час
10:30 ч.
Място
гр.Пазарджик, Пазарджик
На нашето представяне присъстваха 87 участници от които 80 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
1. Диана Варникова - Заместник областен управител
2. Главен инспектор Тодор Тодоров, Началник на сектор „КАТ-ПП” и член на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
3.Йордан Николов, Главен експерт по физическо възпитание и пътна безопасност в Регионален инспекторат по образованието и член на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
4.Виктория Петрова, Специалист в Областна администрация – Пазарджик
5.Таня Кузманова, Главен експерт в Областна администрация – Пазарджик
6.Мирослав Стоянов, Говорител на ОД на МВР - Пазарджик
… както и следните медии:
1.Вестник "Марица"-Пазарджик
2.Информационна Агенция "Фокус"-Пазарджик
3.PA Media
От срещата излизаме с посланието:
Да бъдем отговорни на пътя
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК