Статия за дейността на екипа на Стоян Иванов Иванов


Ръководител:Стоян Иванов Иванов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Роберт Владимиров Тодоров

Стефан Марио Сарафов

Тодор Пламенов Тинчев

За нас:Стефан Сарафов - ученик в Испанска Езикова Гимназия -"Мигел де Сервантес"
Тодор Тинчев - студент във "ВТУ Тодор Каблешков"
Роберт Тодор - студент във "ВТУ Тодор Каблешков"
Област:София - град
Населено място:Слатина
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
25.10.2013 г.
Час
11:45 ч.
Място
бул. проф. Цветан Лазаров, Главен вход за Слатина-Булгарплод, Слатина
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсата на пешеходни пътеки и знаци обозначаващи присъствието на ученици и студенти
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Пред самия вход за Булгарплод, поради големия поток от тежкотоварни автомобили, пешеходците нямат никаква видимост към главния път.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

420
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:22
Неправилно изпреварване:12
Престрояване без използване на мигачи:70
Неспазване на дистанция:56
Обидно и агресивно поведение на водача:7
Неправилно спиране:18
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:88
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:8
Шофиране без предпазни колани:30

Общо наблюдавани пешеходци:

100
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:100
Обидно и агресивно поведение:10
Наблюдения и изводи:
Потокът от пешеходци е голям поради намиращите се в близост Висше транспортно училище и основно училище, пешеходците са предимно деца и млади хора до 25 годишна възраст. Трафикът е натоварен и от двете страни преминават тежкотоварни автомобили, които не дават мигачи и объркват пешеходците допълнително, както и автобус номер 9.
Предложения за подобряване на обстановката:
Мястото има нужда от пешеходна пътека и знаци обозначаващи наличието на деца, както и повишаване културата на пешеходци и водачи!
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
30.10.2013 г.
Час
11:45 ч.
Място
Зала-3229, Корпус-3, Висше транспортно училище "Т.Каблешков" - София, Слатина