Статия за дейността на екипа на Цветелина Георгиева Савова


Ръководител:Цветелина Георгиева Савова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Диляна Стефанова Георгиева

Петя Бойкова Николова

Светослав Георгиев Савев

За нас:Екип, съставен от стажант по проект "Студентски практики", взел участие в проект "Животи", влючващ:
- местни новаторски приключения, эа осигуряване на качество на насърчаване на беэопасното поведение на младите хора на пътя;
- седем акции в страната, с цел работа с местни младежи за повишаване на културата им на пътя;
- иэползване на интерактивни методи (симулатори эа шофиране, алкоочила, веэни и други эанимателни инструменти). Останалата част от екипа, включва специалисти в сферите на транспорта, логистиката и здравеопазването.
Област:София - град
Населено място:Слатина
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
21.10.2013 г.
Час
09:30 ч.
Място
Кръстовищата,улиците на столичен квартал, Слатина
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Изтрита маркировка,липсват рампи эа инвалидни и детски колички.Невъзножността на пешеходеца да премине кръстовището свободно,тъй като преди да е стъпил на тротоара вече е светнал червен светофар.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Кръстовището на ул.\\\\\\\"Слатинска\\\\\\\" и ул.\\\\\\\"Гео Милев\\\\\\\",пешеходната пътека на ул.\\\\\\\"Слатинска река\\\\\\\"
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

530
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:10
Неправилно изпреварване:15
Движение в забранена зона или посока:5
Престрояване без използване на мигачи:10
Неспазване на дистанция:40
Обидно и агресивно поведение на водача:10
Отнемане на предимство:5
Неправилно спиране:10
Неправилно паркиране:5
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:15
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:20
Шофиране без предпазни колани:30

Общо наблюдавани пешеходци:

150
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:10
Наблюдения и изводи:
Наблюдава ниска култура,от страна на водачите спрямо пешеходците.Масово,не се спира на пешеходните пътеки,дори на майки с колички ,малки деца и хора в неравностойно положение.
Предложения за подобряване на обстановката:
Регулиране на светофарната уредба на кръстовището,подновяване на маркировката и поставяне на рампа эа детски колички и хора в неравностойно положение.На ул.\\\\\\\"Слатинска река\\\\\\\",да бъде задигната пешеходната пътека.И не на последно място,повишаването културата на водачи и пешеходци.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
няма
… както и следните медии:
няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
19.11.2013 г.
Час
10:30 ч.
Място
Център за превенция на рисковото поведение на пътя, Младост
На нашето представяне присъстваха 30 участници от които 28 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-
От срещата излизаме с посланието:
Шофирай отговорно
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК