Статия за дейността на екипа на Стефан Панайотов Дондев


Ръководител:Стефан Панайотов Дондев
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Константин Георгиев Каранашев

Славена Атанасова Иванова

Таня Михаилова Христова

За нас:Ние сме ученици от 8 и 11 клас в СОУ \"Г.С.Раковски\" гр. Котел . Ръководителят ни е преподавател по история и цивилизация. Училището е средищно и в него се обучават деца от девет. Идеята ни е да се изследват и анализират кръстовищата до училищата, както в големите градове е път по който преминават всички ученици, следователно - трябва да бъде безопасен.
Област:Сливен
Населено място:Котел
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
24.10.2013 г.
Час
07:30 ч.
Място
СОУ "Г.С.Раковски" сграда на начален етап, Котел
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Неправилно пресичане на пешеходци, неспазена дистанция от коли.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При излизане от кръстовището, водачите не осигуряват предимство за пешеходците. Пешеходците не използват тротоара по предназначение и създават предпоставки за ПТП
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

15
Констатирани нарушения:
Престрояване без използване на мигачи:2
Неспазване на дистанция:5
Пренебрегване на знак „СТОП”:4
Отнемане на предимство:2
Неправилно спиране:10
Неправилно паркиране:1
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:9
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:4
Шофиране без предпазни колани:11

Общо наблюдавани пешеходци:

45
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:25
Наблюдения и изводи:
Основните нарушения, които забеляза нашия екип са : шофиране без фарове: неспиране и неосигуряване на предимство на пресичащите пешеходните пътеки; неправилно паркиране;разговаряне по телефона от водачи на автомобили;шофиране без предпазни колани
Предложения за подобряване на обстановката:
Създаване на места за пресичане на инвалиди, поставяне на камера за видеонаблюдение тъй като е участък с висока опасност от ПТП поради не спазването на предимство.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Община Котел, Български пощи
… както и следните медии:
.
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
24.10.2013 г.
Час
07:30 ч.
Място
СОУ "Г.С.Раковски" сградата на начален етап гр.Котел, Котел