Статия за дейността на екипа на Цветанка Пенчева Вълкова


Ръководител:Цветанка Пенчева Вълкова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Виржиния Ивайлова Кузманова

Ебру Николаева Илинова

Сесил Кадирова Кадирова

За нас:Ентусиазирани млади хора, които желаят град без произшествия!
Област:Русе
Населено място:Русе
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
04.10.2013 г.
Час
17:00 ч.
Място
на улица Шипка /Кооперативен пазар/, Русе
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Изтрита маркировка, липсват рампи за инвалидни колички.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Основните места, където може да възникне проблем са: светофарите в края на улицата, липсата на обособени места за хората с увреждания, местата където колите завиват за влизане в кооперативния пазар.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Да
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

300
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:17
Неправилно изпреварване:8
Движение в забранена зона или посока:35
Престрояване без използване на мигачи:13
Неспазване на дистанция:11
Обидно и агресивно поведение на водача:5
Преминаване на червен светофар:4
Отнемане на предимство:3
Неправилно спиране:23
Неправилно паркиране:9
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:42
Движение с видима неизправност на превозното средство:6
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):7
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:25
Шофиране без предпазни колани:75

Общо наблюдавани пешеходци:

255
Констатирани нарушения:
Преминаване на червен светофар:5
Преминаване на необозначено място:76
Обидно и агресивно поведение:4
Наблюдения и изводи:
Основните нарушения, които забеляза нашия екип са: говорене по мобилен телефон по време на шофиране, най-много бяха тези които шофират без колани и светлини, превишена скорост, неправилно паркиране.
Предложения за подобряване на обстановката:
Да се сложат камери по рисковите места. Да има по-чести проверки по пътищата от контролните огргани. Създаване на места за пресичане на хора с увреждания.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
Статия във вестник Утро, бр. 235 (6946), година XXIII от 10.10.2013
След нашият одит, резултатите ни уважиха - http://ruse.topnovini.bg/node/57705
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
15.11.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
ЦПО в ПСАГ "П. Пенев", Русе
На нашето представяне присъстваха 62 участници от които 53 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
1. ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе
2. ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе
… както и следните медии:
1. вестник "Утро"
2. http://topnovini.bg/
От срещата излизаме с посланието:
Призив към шофьорите: Пимислете ако вие бяхте на мястото на нас пешеходците!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК