Статия за дейността на екипа на Владимир Йорданов Йорданов


Ръководител:Владимир Йорданов Йорданов
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Александър Вълков Вълков

Виктория Даниелова Бойчева

Йоанна Сашева Георгиева

За нас:Приятели във Фейсбук група Русенци
Област:Русе
Населено място:Русе
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
06.10.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
Кръстовище ул. Зорница и бул. Христо Ботев, Русе
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Липсва пътна маркировка за автомобилите, липсват пешеходни пътеки за пешеходците.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
При завиването на автомобилите от бул. Христо Ботев по ул. Зорница. При преминаването на идващите автомобили от ул. Зорница през бензиностанция Лукойл.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

250
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:3
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:86
Пренебрегване на знак „СТОП”:247
Отнемане на предимство:17
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:116
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:4
Шофиране без предпазни колани:22

Общо наблюдавани пешеходци:

7
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:7
Наблюдения и изводи:
Автомобилистите масово не спират пред знак \"СТОП\". На места липсват изградени тротоари за пешеходците. Съществуващите тротоари са високи за използване от хора с инвалидни колички. Конкретното кръстовище е много опасно тъй като идващите от ул. Зорница, за да се включат в бул. Христо Ботев трябва да минат през съществуващата и работеща бензиностанция Лукойл, което създава опасност за работещите в бензиностанцията и клиентите които зареждат гориво на колонките.
Предложения за подобряване на обстановката:
Осигуряване на пешеходни пътеки за пешеходците. Поставяне на камера за видеонаблюдение тъй като това е участък с висока опастност от ПТП поради не спазване на предимство.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
0
… както и следните медии:
0
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
15.11.2013 г.
Час
14:00 ч.
Място
ЦПО в ПСАГ "П. Пенев", Русе, Русе
На нашето представяне присъстваха 70 участници от които 50 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Община Русе, Професинална гимназия по строителсто, архитектура и геодезия "П. Пенев" - Русе, Целодневна детска градина "Иглика" - Русе
… както и следните медии:
Вестник "Утро" и Топ новини
От срещата излизаме с посланието:
Заедно по пътищата
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК