Статия за дейността на екипа на Недялка Лазарова Спасова


Ръководител:Недялка Лазарова Спасова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Милко Милков Тошков

Радослав Михайлов Пендев

Симона Ангелова Бончева

За нас:Екипът се състои от трима ученици в ХІ клас на СОУ "Христо Ботев" град Септември и ръководител Недялка Спасова - учител по техника и информационни технологии
Област:Пазарджик
Населено място:Септември
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
20.10.2013 г.
Час
10:00 ч.
Място
Кръстовището на ул. "Христо Ботев" и ул. " Средна Гора", град Септември, Септември
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
липсва маркировка, няма видимост
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
къща, която заема част от платното и затруднява видимостта на пресичащите от едната страна ППС, велосипеди и пешеходци
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Не

Общо наблюдавани автомобили:

90
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:12
Неправилно изпреварване:2
Престрояване без използване на мигачи:1
Неспазване на дистанция:3
Обидно и агресивно поведение на водача:2
Отнемане на предимство:14
Неправилно спиране:4
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:3
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:5
Шофиране без предпазни колани:23

Общо наблюдавани пешеходци:

51
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:10
Наблюдения и изводи:
Поради ограничена видимост и липсата на маркировка кръстовището е потенциално опасно за пресичащите в различни посоки коли или велосипедисти. Едното платно се натоварва от 16.00 часа до 17.00 часа от бързащите да се приберат от работа шофьори от местната вагоноремонтна фирма. Основни нарущения са неправилно влизане в кръстовището, разговори по телефона, невключени фарове, което затруднява пресичането на велосипедисти и пешеходци. Видимостта на другото платно е ограничена от изнесената напред къща. ППС трябва да спрат, да се изнесат бавно напред, което ги извежда почти в центъра на кръстовището и стават предпоставка за ПТП с идващите отляво и отдясно автомобили
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на пътна маркировка. Монтиране на светофарна уредба.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Васил Кръстев инспектор Пътен контрол, РУ на МВР, град Септември
Цветан Владов представител на Общинската комисия по БДП, град Септември
… както и следните медии:
не
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
25.10.2013 г.
Час
08:30 ч.
Място
Ул "Христо Ботев" и ул Възраждане" във връзка с поставените от десет дни светофарни уредби на ул. "Възраждане", по която трафика е много по-интензивен. Целта на акцията ни е да повишим интереса на младите хора към организиране на движението по пътищата. На нашето представяне присъстваха 20 ученици. Събитието ни уважиха представител на общинската комисия по БДП, инпектор ПК РУ на МВР, град Септември, Директорът на СОУ "Христо Ботев", Септември
На нашето представяне присъстваха 26 участници от които 23 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Васил Кръстев - инспектор Пътен контрол, РУ на МВР, гр. Септември
Цветан Владов - представител на Общинската комисия по БДП, гр. Септември
… както и следните медии:
не
От срещата излизаме с посланието:
Безопасността на движението е отговорност на всички участници
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК