Статия за дейността на екипа на Мевзуне Мехмедова Бейтулова


Ръководител:Мевзуне Мехмедова Бейтулова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Жоро Валентинов Господинов

Иво Христов Йорданов

Теодора Бисерова Асенова

За нас:Заинтересовани млади хора от 10 клас с желание да съдействат за повишаване на капацитета на връстниците си в областта на пътната безопасност.
Област:Търговище
Населено място:Търговище
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
30.09.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
Днес поставихме началото на нашият проект ''Застъпници за безопасност''. Организирахме си среща в КАТ Търговище,за да създадем екип и да разясним нашата дейност. Всички са развълнувани за тази наша инициатива - държавни служители,родители и ученици , надяваме се след това начинание да постигнем желания успех!!, Търговище
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Няма
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Няма
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Да
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

90
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:38
Неправилно изпреварване:10
Престрояване без използване на мигачи:30
Неспазване на дистанция:20
Обидно и агресивно поведение на водача:7
Преминаване на червен светофар:2
Пренебрегване на знак „СТОП”:8
Отнемане на предимство:11
Неправилно паркиране:7
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:25
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):15
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:45
Шофиране без предпазни колани:10

Общо наблюдавани пешеходци:

27
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:14
Обидно и агресивно поведение:5
Наблюдения и изводи:
Бяхме застанали на Булевард \\\"Митрополит Андрей 25\\\" в продължение на час и половина и видяхме както и положителните части във шофьорите и пешеходците така и отрицателните.
Предложения за подобряване на обстановката:
Да има повече такива пешеходни пътеки в града .
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
Няма
… както и следните медии:
Няма
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
15.11.2013 г.
Час
15:30 ч.
Място
Община Търговище, Търговище