Статия за дейността на екипа на Стела Димитрова Балазова-Панайотова


Ръководител:Стела Димитрова Балазова-Панайотова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Йорданка Йорданова Стефанова

Красимира Стефанова Манчева

Петко Илиев Петков

За нас:Уастниците в проекта са седмокласници ОУ \"Свети Климент Охридски\" с. Блатец, общ. Сливен. Ръководител е учител в същото училище. Училището е средищно и в него се обучават деца от пет села. Идеята не да се изследва и анализира кръстовището до училището,въпреки че трафикът по него не е така натоварен, както в големите градове, но е път по който преминават всички ученици, следователно - трябва да бъде безопасен.
Област:Сливен
Населено място:Сливен
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
04.10.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
с. Блатец,общ. Сливен, кръстовището до училището, Сливен
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
маркировка, пътни знаци
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Пешеходците не се движат по тротоарите и не пресичат пътното платно на обозначените за това места.Водачите на МПС не винаги осигуряват предимството на пешеходците на пешеходните пътеки.Липсва знак СТОП на улица, която излиза на път с предимство.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

81
Констатирани нарушения:
Превишена скорост:2
Неправилно изпреварване:1
Движение в забранена зона или посока:2
Престрояване без използване на мигачи:20
Обидно и агресивно поведение на водача:1
Пренебрегване на знак „СТОП”:3
Отнемане на предимство:2
Неправилно спиране:11
Неправилно паркиране:5
Неправилно използване на светлините/неизправни светлини:2
Претоварено превозно средство (с товар или пътници):1
Използване на мобилен телефон по време на шофиране:2
Шофиране без предпазни колани:13

Общо наблюдавани пешеходци:

67
Констатирани нарушения:
Преминаване на необозначено място:21
Обидно и агресивно поведение:1
Наблюдения и изводи:
Част от шофьорите се движат без предпазни колани, някои говорят по GSM.Не всички автомобили са с включени светлини. Пешеходците не се движат по тротоарите, а по пътното платно. Не се пресича на обозначените за това места.Велосипедистите не сигнализират,както е редно, за промяна на посоката си.Мотоциклетистите не носят предпазни каски.Две от пешеходните пътеки липсват.Направена е пешеходна пътека диагонално на кръстовището.Един от тротоарите е обграден с мрежа и по него не може да се минава.Част от пътните знаци са скрити в клоните на дърветата, а един знак СТОП липсва.
Предложения за подобряване на обстановката:
Поставяне на знак СТОП и окастряне на клоните на дърветата, които пречат за добра видимост. Изграждане на липсващите пешеходни пътеки и подравняване на тротоарите.Премахване огражденията на тротоара
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
не
… както и следните медии:
не
Представяне на резултатите от одита пред широката общественост
Дата
15.11.2013 г.
Час
13:00 ч.
Място
ОУ "Свети Климент Охридски" с. Блатец, ул. "Българка" 16, с. Блатец
На нашето представяне присъстваха 75 участници от които 65 младежи.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
На срещата на 15.11. не присъстваха институции, но се срещнахме с представител на КАТ. Екипът участва на срещата в Областна администрация на 18.11.,организирана от другия екип в областта. Присъстваха заместник областния управител на Област Сливен, главен експерт "Специализирана администрация".
… както и следните медии:
В ОУ не присъстваха медии, но срещата на 18.11. беше отразена, както следва:http://www.sliven.government.bg/ и Сливен Нет http://www.sliven.net/, http://www.agencia-sliven.com/index.php?id=124601, Сливен инфо http://www.sliveninfo.com/all-news/item/24869-застъпници-за-пътна-безопасност-потърсиха-подкрепа, Сливен прес http://www.slivenpress.bg/novini-sliven/
От срещата излизаме с посланието:
Да си подадем ръка за безопасни пътища!
Изтеглете презентацията, която представихме на срещата ТУК