Статия за дейността на екипа на Милена Ивайлова Лукарова


Ръководител:Милена Ивайлова Лукарова
Броят показван тук е сбор от лайковете, коментарите и шеровете. В класацията се взима предвид САМО броят на лайковете, затова числото там може да е различно.
Членове:

Грета Иванова Дешова

Нели Тодорова Петрова

Пламен Йорданов Димитров

За нас:Стажанти от БАЗК, от град София, взимат участие в борбата с войната по пътищата и акцентират върху намаляването на пътния травматизъм.
Работата ни включва:
- участие в кампании за велосипедисти и пешеходци;
- стимулирането на шофьорите да ползват предпазни колани и да поставят бебешки и детски столчета.
В дейността ни се включва и запознаването на гражданите, на град София, с правилата за движение по пътищата.
Отделно взимаме участие за подобряването на пътната маркировка, подлезите и надлезите, и подаване на сигнали за поставяне на пътни знаци, там, където са необходими.
Крайната ни цел е горепосоченото да накара хората да бъдат по-отговорни, когато се движат по пътищата, и намаляване на пътните инциденти!
Област:София - град
Населено място:ж.к. Дружба 1
Нашият одит за пътна безопасност
Дата
26.08.2013 г.
Час
10:00 ч.
Място
Кръстовищата, улиците, паркингите на столичен квартал ж.к. Дружба 1., ж.к. Дружба 1
Резултати от одита
Дизайн:
Кои особености на дизайна на кръстовището не са съобразени със сигурността на водачите и пешеходците?
Маркировка, светофари за пешеходци, липса на рампи за инвалидни колички; несъобразяване на разстоянието между спирките, светофарите (пешеходните пътеки) и търговския обект.
Кои са основните места, където може да възникне проблем между автомобили и пешеходци?
Кръстовището на бул. \"Капитан Димитър Списаревски\" и бул. \"Професор Цветан Лазаров\" и 30 метра след кръстовището, до хипермаркет Kaufland.
Има ясно означени пешеходни пътеки и знаци:Не
Сигналите за пешеходци са ясно видими:Не
Има добър достъп за хора с увреждания:Не
Видимостта между автомобили и пешеходци е добра:Да

Общо наблюдавани автомобили:

250
Констатирани нарушения:

Общо наблюдавани пешеходци:

150
Констатирани нарушения:
Наблюдения и изводи:
Пешеходците пресичат на червен светофар, както и на необозначено място. Близостта на търговския обект с трамвайните и тролейбусна спирки, предизвикват пешеходците да пресичат пътното платно далеч от светофара, на необозначено с необходимата маркировка място. Потокът от хора на това място е в пъти по-голям от този на светофара. Ежедневно и всяка минута се създава рискова ситуация и за шофьорите, и за пешеходците.
Предложения за подобряване на обстановката:
Изграждане на пешеходна пътека, сигнализирана чрез пешеходен светофар между спирките на градския транспорт и хипермаркет Kaufland. \r\nПодобряване на пешеходната инфрасруктура на кръстовището на бул. \"Капитан Димитър Списаревски\" и бул. \"Професор Цветан Лазаров\", която да не принуждава пешеходците да стъпват на платното за движение, за да видят светофара. Поставяне на звукова уредба на светофарите, за по-лесна ориентация и монтиране на рампи за инвалидни колички.\r\nВземайки се в предвид огромният човекопоток на кръстовището, бързото вземане на мерки и обезопасяване е жизнено важно, за да се избегнат тежки инциденти, които възникват в момента и неминуемо ще възникват и в бъдеще.
Събитието ни уважиха следните представители на общински или държавни институции:
-
… както и следните медии:
-