Инициативи по области

Моля, изберете регион от картата
горе или от падащият списък.

Класация към настоящия момент от регион София - град

1. Теодора Димитрова Господинова, Иван Петров Андонов, Любослав Генадиев Гергов, Мария Владимирова Стоянова, 734 Фейсбук харесвания.


2. Стоян Иванов Иванов, Стефан Марио Сарафов, Тодор Пламенов Тинчев, Роберт Владимиров Тодоров, 177 Фейсбук харесвания.

3. Йорданка Радева Неделчева, Ивелина Георгиева Луканова, Константин Яворов Георгиев, Сюзан Ружди Ахмедова, 51 Фейсбук харесвания.


4. Емил Латинив Чолаков, Николета Пламенова Николова, Никифор Тихомиров Томинов, Светослав Красимиров Калов, 49 Фейсбук харесвания.

5. Цветелина Георгиева Савова, Диляна Стефанова Георгиева, Петя Бойкова Николова, Светослав Георгиев Савев, 26 Фейсбук харесвания.

6. Милена Ивайлова Лукарова, Пламен Йорданов Димитров, Нели Тодорова Петрова, Грета Иванова Дешова, 22 Фейсбук харесвания.


Примерна статия

Милен Николаев Василев, Татяна Методиева Николова, Цветко Александров Цветков, Павел Тодоров Тодоров, 512 Фейсбук харесвания.

На 27 октомври 2013 година въз основа на събраните точки от споделянето на статиите на екипите по проекта, бяха определени 26 екипа от 16 области на България, които да получат пакети с информационни и комуникационни материали (4 кожени визитника, 10 алкотеста, 10 силиконови гривни, 10 рефлектиращи гривни, 10 химикала, 10 фото-пъзела, 10 значки, 10 магнита и 20 светлоотразителя с корда) в подкрепа на организирането и осъществяването на среща на местно ниво.

На 07 ноември 2013 година въз основа на събраните точки от споделянето на статиите на екипите по проекта, бяха определени 18 екипа от различни области на България, които са събрали най-много точки в съответната област. Тези екипи получиха по чифт очила, симулиращи виждане след употреба на алкохол, заедно с пакетите информационни и комуникационни материали.

За повече информация, моля, вижте Наръчник за участници!