Инициативи по области

Моля, изберете регион от картата
горе или от падащият списък.

Класация към настоящия момент от регион Пазарджик

1. Йорданка Ганчева Ганчева, Георги Костадинов Лазаров, Зехра Рамаданова Фаикова, Щиляна Красимирова Кирова, 366 Фейсбук харесвания.


2. Мария Георгиева Игнатова, Деница Людмилова Хаинова, Димитър Минчев Филин, Иван Юлианов Шишков, 277 Фейсбук харесвания.

3. Юсуф Ахмедов Мехмедов, Анна Любомирова Ангелова, Елена Василева Костадинова, Иван Тодоров Грочев, 210 Фейсбук харесвания.


4. Недялка Лазарова Спасова, Милко Милков Тошков, Радослав Михайлов Пендев, Симона Ангелова Бончева, 55 Фейсбук харесвания.

5. Диана Маринова Варникова-Милчева, Виктория Минчева Петрова, Борис Любенов Георгиев, Васил Паунов Лазаров, 47 Фейсбук харесвания.

6. Емил Цанков Ганев, Александра Александрова Иванова, Виолета Любенова Наумова, Мария Георгиева Говедарска, 31 Фейсбук харесвания.

7. Владимир Кръстев Донов, Анита Димитрова Гергиминова, Светлана Михайлова Михайлова, Стойна Петрова Кесова, 5 Фейсбук харесвания.


Примерна статия

Милен Николаев Василев, Татяна Методиева Николова, Цветко Александров Цветков, Павел Тодоров Тодоров, 512 Фейсбук харесвания.

На 27 октомври 2013 година въз основа на събраните точки от споделянето на статиите на екипите по проекта, бяха определени 26 екипа от 16 области на България, които да получат пакети с информационни и комуникационни материали (4 кожени визитника, 10 алкотеста, 10 силиконови гривни, 10 рефлектиращи гривни, 10 химикала, 10 фото-пъзела, 10 значки, 10 магнита и 20 светлоотразителя с корда) в подкрепа на организирането и осъществяването на среща на местно ниво.

На 07 ноември 2013 година въз основа на събраните точки от споделянето на статиите на екипите по проекта, бяха определени 18 екипа от различни области на България, които са събрали най-много точки в съответната област. Тези екипи получиха по чифт очила, симулиращи виждане след употреба на алкохол, заедно с пакетите информационни и комуникационни материали.

За повече информация, моля, вижте Наръчник за участници!